Kapcsolódó legutóbbi hírünk:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dr. Bóka János

A koronavírus igazságügyre gyakorolt hatásáról tárgyaltak az uniós miniszterek. Bel- és Igazságügyi Tanács videokonferencia keretében megrendezett 2020. június 4-i ülésének fő témája a járvány igazságügyi területre gyakorolt hatása volt.

Az ülésen emellett a tagállami képviselők megtárgyalták a követelések engedményezésének harmadik személyeket érintő joghatásaira alkalmazandó jogról szóló rendelet-javaslat egyes elemeit, illetve az uniós polgárok harmadik országokba történő kiadatásának aktuális kérdéseit is.

Magyarország kormányát az ülésen dr. Bóka János európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár képviselte, aki felhívta a figyelmet arra, hogy egy súlyos járványügyi helyzetben a tagállamoknak nem csak jogában áll, de kötelessége is különleges intézkedéseket hozni polgárai védelmében. Az ilyen különleges intézkedések csak átmeneti időre szólhatnak, és csak a szükséges és arányos mértékig terjedhetnek, ezeknek az alapelveknek a magyar veszélyhelyzeti intézkedések teljes mértékben megfelelnek.

A magyar kormány által 2020. március 11-én kihirdetett, majd az Országgyűlés által március 30-án megerősített veszélyhelyzet - érvelt az államtitkár - biztosította azt a jogi keretet, amely lehetővé tette a járvány gyors és hatékony kezelését. E nélkül szinte egyetlen szükséges intézkedés sem születhetett volna meg időben, és több életmentő intézkedés elfogadása egyáltalán nem lett volna lehetséges. Magyarországon a különleges jogrendi kormányzás elérte célját és betöltötte küldetését, ezért a Kormány május 26-án benyújtotta az Országgyűlésnek a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot.

(Címkép: annualreviews.org)