Az Országos Bírói Tanács - az OBH felügyeleti szerve - szerint

  • Az OBH elnöke, dr. Handó Tünde az elmúlt egy évben több esetben figyelmen kívül hagyta a törvényességi jelzéseket, továbbá a sarkalatos törvényekben előírt egyes kötelezettségeinek nem tett eleget.
  • Ennek eredményeképpen – többek között – közel húsz bírósági vezetői álláshely nincs pályázat útján betöltve.
  • Ellehetetlenül a fegyelmi ügyeket is tárgyaló szolgálati bíróságok működése.
  • A világosan megfogalmazott aggályok ellenére az OBH elnöke nem vizsgálta ki a hódmezővásárhelyi járásbírósági elnök kinevezésének törvényességét.

Azzal pedig, hogy az OBH elnöke

  • már több mint fél éve „nem létezőnek” tekinti az őt felügyelő bírói testületet, és
  • saját hatásköreit alkotmányos ellenőrzés nélkül gyakorolja,

szembehelyezkedett az Alaptörvényben megfogalmazott kontrollált hatalomgyakorlás elvének jogalkotói szándékával.

Dr. Handó Tünde az ülésről továbbra is távolmaradt, azonban írásban jelezte, hogy érdemi észrevételeket kíván tenni a vizsgálati jelentéshez. Az OBT erre 2019. február 22. napjáig adott póthatáridőt azzal a felhívással, hogy amennyiben érdemi észrevételt nem tesz, az azonnal szükséges előterjesztéseket nem teszi meg, az OBT a rendelkezésére álló adatok alapján levonja a következtetéseket, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

A törvények betartása és betartatása nem választás kérdése, hanem alkotmányos kötelesség a közhatalom gyakorlói számára.”

Az utóvizsgálati jelentés ide kattintva érhető el.

A 2019. február 6-ai ülés összefoglalója ide kattintva olvasható.