Dr. Köves Péter Dr. Szecskay András

Dr. Köves Péter, Dr. S. Szabó Péter, Dr. Szecskay András

A Szerb Ügyvédi Kamara az "Order of Merits" kitüntetést adományozta 2015. február 28-án a Szerb Ügyvédek Napja alkalmából három magyar ügyvédnek. A Szerb és a Magyar Ügyvédi Kamara közötti kapcsolat erősítése mellett a kitüntetés közvetlen előzménye a legnagyobb nemzetközi ügyvédi szervezeteket képviselő három magyar ügyvéd - dr. Köves Péter (IBA), dr. S. Szabó Péter (CCBE) és dr. Szecskay András (UIA) - 2014 decemberi sikeres belgrádi missziója, a Szerb Kormány és a Szerb Ügyvédi Kamara között korábban zátonyra futott tárgyalások holtpontról való kimozdítása volt.


Dr. Dragoljub Djordjevic, a Szerb Ügyvédi Kamara elnöke

Az ügy háttere

2014-ben a dr. Dragoljub Djordjevic elnök vezette Szerb Ügyvédi Kamara segítségért fordult a nemzetközi ügyvéd szervezetekhez, mivel minden előzmény, hatástanulmány illetve a hivatásrenddel történt konzultáció nélkül, szinte az egyik napról a másikra hozott több jogszabály módosítás elvonta az ügyvédi kar számos hagyományos okiratkészítési jogkörét és ezzel nagyfokú jogbizonytalanságot és magasabb jogi díjakat okozott a jogkereső állampolgároknak, nem beszélve arról, hogy kilátástalanul meghosszabbodott az okiratszerkesztési jogi szolgáltatásokhoz való hozzájutás ideje. Mindezt olyan körülmények között, amikor az ügyvédi kar okiratszerkesztési tevékenységével semmilyen korábbi probléma nem volt és a szerb igazságügyi minisztériumhoz még csak nem is érkezett ilyen jellegű panasz.

A kormányzati elgondolás szerint az ügyvédség nem folytathatta korábbi okiratkészítő tevékenységét (ingatlanügyletek, vagyonjogi, öröklési jogi szerződések, okiratok, stb.), hanem ezt a monopóliumot a Szerbiában addig nem létező és csak 2014-ben az új jogszabályokkal létrehívott közjegyzői kar lett volna jogosult végezni, méghozzá szigorú területi kötöttségekkel, magas díjazás ellenében. Mindennek tetejébe a közjegyzők kizárólagos jogosultságot kaptak arra, hogy (összeférhetetlenségtől, érdekellentéttől függetlenül) a feleket bíróság előtt képviseljék az általuk készített okiratokból fakadó jogvitákkal kapcsolatban. A módosításokat tartalmazó jogszabályok hatálybalépését követő négy hónap alatt kevesebb mint 100 - az ilyen ügyekben teljesen járatlan - új közjegyzőt neveztek ki egész Szerbiában, arra a munkára, amit addig mintegy több ezer ügyvéd végzett.

A szerb ügyvédség - mintegy 8500 ügyvéd - tiltakozásul sztrájkot kezdeményezett 2014 szeptemberében, azonban a kormányzat ennek ellenére sem tárgyalt velük hónapokon keresztül. E cikkben nem feladatunk azt megítélni, hogy az adott körülmények között a sztrájk helyes eszköz volt-e vagy sem, de tény, hogy az ügyvédi kar töretlenül egységes volt és tiltakozásukat szimpátiával kísérte a bírói kar, a lakósság és a média egyaránt.

Nemzetközi ügyvédi szervezetek fellépése

2014 októberének elején volt az első közvetítési próbálkozás, tehát viszonylag a folyamat elején, a sztrájk kezdeti szakaszában, a helyzet valódi elnehezülése előtt. Ekkor a CCBE akkori elnöke, Aldo Bulgarelli olasz ügyvéd járt Belgrádban egy ügyvédi konferencia kapcsán, és felhasználta ezt a látogatást a szerb igazságügy vezetőivel való egyeztetésre. Kölcsönös ígéretek ellenére ez a tárgyalás megfeneklett, az ügyvédi kar kéréseit a kormány elutasította, a sérelmezett jogszabályok változatlanul hatályban maradtak, a sztrájk folytatódott és az okiratkészítés terén kaotikus állapotok uralkodtak.

A helyzet valóban tarthatatlanná vált, a probléma nap mint nap szerepelt az írott és elektronikus médiában, jelentős nemzetközi visszhanggal. Ezért a három legnagyobb nemzetközi ügyvédi szervezet, az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE - Council of Bars and Law Societies of Europe), a Nemzetközi Ügyvédi Kamarák Szövetsége (IBA - International Bar Association) és az Ügyvédek Nemzetközi Egyesülete (UIA - Union Internationale des Avocats) együttes fellépést határozott el; közös levélben fordult a Szerbia miniszterelnökéhez a helyzet megoldását kérve és felajánlva a személyes tárgyalást.

Mintegy három hónapos sztrájk után a CCBE, az IBA és UIA képviselői közös delegációként érkeztek 2014. december 10-én Belgrádba a tárgyalásra. A miniszterelnök Nikola Selakovic igazságügy minisztert jelölte ki erre a megbeszélésre, amelyre a miniszterelnökségen került sor. A szerbiai ügyvédséget a tárgyalások során a Szerb Ügyvédi Kamara Igazgatótanácsa és az azt alkotó területi ügyvédi kamarák elnökei képviselték, akik egyébként a többhónapos küzdelemben mindvégig a szerbiai ügyvédség teljes támogatását élvezték.


Dr. Szecskay András, Nikola Selakovic szerb igazságügyi miniszter, dr. S. Szabó Péter a belgrádi tárgyaláson

A maratoni hosszúságú, késő éjszakába nyúló tárgyalás végül is eredményes volt, mert újraindította a kormány és az ügyvédi kar között korábban megszakadt tárgyalásokat. Az egyes munkabizottságok egyeztető megbeszélései végül 2015 januárjában eredményesen zárultak, az ügyvédi kar visszanyerte korábbi okiratkészítési jogosultságait és más, előzetes konzultáció nélküli jogalkotással okozott sérelmei (pl. előzetes felmérés nélkül jogszabályi becsléssel megállapított átalányadó-alap) is - kölcsönösen elfogadható kompromisszumokkal - orvoslást nyertek. A több mint négy hónapig tartó sztrájk 2015. január 26-án - a jogszabálymódosítások parlamenti jóváhagyásának napján - befejeződött.

Az Európai Unióhoz tagkénti csatlakozásról tárgyalásokat folytató Szerbia tekintetében fontos vizsgálati kritérium a jogállamiság, a joghoz jutás, az előzetes hatástanulmány általi indokoltság/arányosság és a kiszámíthatóség követelményeinek való teljes megfelelés és ezek a szempontok képezték a három nemzetközi ügyvédi szervezet magyarországi ügyvédekből álló delegációjának tárgyalási vezérfonalát is.

Gratulálunk kollégáinknak az eddig példa nélkül álló közös misszióhoz, ahol mindhárom nemzetközi ügyvédi szervezetet magyar ügyvéd képviselte. A magyar ügyvédség szolidaritása és a küldöttség sikere nagyban hozzájárul a szerb és magyar ügyvédi kapcsolatok erősödéséhez.