Pierre Moscovici

A régóta várt új rendszer révén könnyebb lesz megoldást találni a tagállamok közötti olyan adóügyi vitákra, amelyek a kettős adóztatás megszüntetéséről rendelkező nemzetközi megállapodások és egyezmények értelmezéséből és alkalmazásából adódhatnak. Becslések szerint az EU-ban jelenleg 2000 ilyen vita van folyamatban, amelyek közül 900 ügy több, mint 2 éve húzódik.

A mechanizmus biztosítani fogja, hogy a vállalkozások és a polgárok gyorsabban és hatékonyabban tudják rendezni az adóegyezményekkel kapcsolatos vitákat, különösen a kettős adóztatással kapcsolatosakat: ez a kérdés ugyanis a vállalkozások és az egyének számára olyan komoly akadályt jelent, amely a feleknek bizonytalanságot, felesleges költségeket és likviditási problémákat okoz. Az új irányelvnek köszönhetően emellett nagyobb lesz az átláthatóság az Unión belüli adóügyi viták tekintetében.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „Egy méltányos és hatékony uniós adórendszernek azt is biztosítania kell, hogy egy adott bevétel után ne kelljen két különböző tagállamban is adózni. Ha ezzel kapcsolatban probléma merül fel, azt gyorsan és hatékonyan meg kell oldani. A mai naptól az adóviták rendezése sokkal könnyebbé válik. A vállalkozások – különösen a kisvállalkozások – és a kettős adóztatás következtében pénzforgalmi problémákkal szembesülő magánszemélyek jogai jelentősen bővülni fognak. Mostantól biztosabbak lehetnek abban, hogy adóügyeik nem fognak évekig húzódni, hanem azokat az illetékes igazságügyi hatóságok elfogadható és kiszámítható határidőn belül rendezni fogják.”

Kettős adóztatásról akkor beszélünk, amikor két vagy több ország is úgy véli, hogy jogosult egy vállalat vagy magánszemély adott jövedelmét vagy nyereségét megadóztatni. Ilyen helyzet például a különböző joghatóságok nemzeti szabályai közötti eltérésből vagy ugyanazon rendelkezésnek egy kétoldalú adószerződésen belüli eltérő értelmezéséből adódhat.

Eddig csak egy olyan többoldalú egyezmény létezett, amely lehetőséget biztosított az adóhatóságoknak arra, hogy jogvitákat választottbíróság elé terjesszenek, az adófizetőknek azonban semmilyen lehetőségük nem volt arra, hogy maguk kérjék e folyamat elindítását. A hatóságok továbbá jelenleg nem kötelesek végleges megállapodásra jutni.

Az adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló új irányelv várhatóan elősegíti majd az adóügyi jogviták hatékonyabb rendezését, mivel a tagállamoknak mostantól jogi kötelességük lesz ügydöntő határozatokat hozni:

A kettős adóztatás megszüntetését előíró kétoldalú adómegállapodásokból vagy egyezményekből eredő adóvitákban érintett adófizetők mostantól kölcsönös megállapodási eljárást kezdeményezhetnek, amelynek keretében az érintett tagállamoknak két éven belül meg kell kísérelniük a jogvita békés úton történő rendezését.

Ha e 2 éves időszak végéig nem sikerül megoldásra jutni, az adóalany kérheti, hogy tanácsadó bizottság adjon véleményt az ügyről. Ha a tagállamok ezt nem teszik meg, az adóalany keresetet nyújthat be a nemzeti bírósághoz, és intézkedésre kényszerítheti a tagállamokat.

A tanácsadó bizottság az érintett tagállamok által kinevezett három független tagból és az érintett illetékes hatóságok képviselőiből fog állni. A tanácsadó bizottságnak 6 hónapon belül véleményt kell nyilvánítania, amelynek alapján az érintett tagállamoknak el kell járniuk, kivéve, ha a vélemény kiadásától számított 6 hónapon belül egy másik megoldásban állapodnak meg.

Ha a határozatot nem hajtják végre, az az adóalany, aki a jogerős határozatot elfogadta, és nemzeti jogorvoslati jogáról lemondott, az értesítéstől számított 60 napon belül a nemzeti bíróságok előtt kérheti a határozat végrehajtását. A tagállamoknak értesíteniük kell az adófizetőket, és közzé kell tenniük a végleges határozat teljes szövegét vagy annak egy kivonatát.

Az új irányelvet a 2019. július 1-jétől kezdődően benyújtott, a 2018. január 1-jével vagy azt követően kezdődő adóévben szerzett jövedelemre vagy tőkére vonatkozó vitás kérdésekhez kapcsolódó panaszok tekintetében kell alkalmazni. Az illetékes hatóságok abban is megállapodhatnak, hogy az irányelvet az e napot megelőzően benyújtott panaszokra vagy az előző adóévekre is alkalmazzák.