A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39. § (1) bekezdése alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatások nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások együttes értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltség összegével válaszolta a felvetett kérdésre Nagy Norbert adószakértő (képünkön).

A Htv. előírásai alapján akkor csökkenthető az iparűzési adóalap az alvállalkozói teljesítések értékével, ha a vállalkozás a Ptk. szerinti vállalkozói szerződéses kapcsolatban áll a megrendelőjével és azzal a vállalkozóval is, aki azt a szolgáltatást nyújtja, amelyet ő beépít a saját teljesítésébe.

Az alvállalkozói minősítéshez így azt kell megvizsgálni, hogy az adott szolgáltatás beépül-e a vállalkozási szerződéses jogviszonyban nyújtott szolgáltatásba, és hogy erről van-e mind az alvállalkozói, mind a megrendelői oldalon írásos vállalkozói szerződés.

Az új Ptk. szerint vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.

Az iparűzési adó szempontjából közvetített szolgáltatásnak minősül az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel mint megrendelővel írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített szolgáltatás értéke. Ebben az esetben további feltétel az, hogy a szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható legyen.

Kizárólag a fenti feltételek teljesülése esetén csökkenthető az iparűzési adó alapja az alvállalkozói teljesítések, illetve a közvetített szolgáltatások értékével.

A bérleti díj a szakértő véleménye szerint kizárólag közvetített szolgáltatásként értelmezhető, kérdés, hogy az előzőekben említett feltételek fennállnak-e. Amennyiben mind a szerződésből, mind a számlából ez egyértelműen megállapítható, úgy csökkenthető az iparűzési adó alapja a bérleti díjak összegével.