Az uniós igazságügyi miniszterek három fontos jogalkotási dossziéról is megállapodtak – tájékoztatott közleményében az IM.

Kettő igen

Magyarország támogatásával fogadták el a szerződéseket érintő, az áruk adásvételéről szóló irányelv-javaslatot, amely a fogyasztók számára az unió minden tagállamában hasonlóan magas szintű védelmet biztosít majd a vásárlásaik során.

A másik elfogadott javaslat a gyermekek védelme terén jelent komoly előrelépést. Ez a rendelet közvetlen hatással van a családok mindennapi viszonyaira, a házassági és a szülői felelősségre vonatkozó határon átnyúló ügyekre vonatkozik. Bár Magyarország a gyermekek érdekében több ponton ambíciózusabb rendelkezéseket szorgalmazott volna, de az egyhangú döntéshozatal realitásait tudomásul véve támogatni tudtuk a hosszú egyeztetések eredményét tükröző szöveget.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter lényeges előrelépésként értékelte, hogy a javaslat uniós szinten megerősíti a kiskorúak meghallgatáshoz való jogát, hiszen a gyermekek hangját is meg kell hallani az életüket érintő eljárásokban. Magyarország számára különösen lényeges kérdés volt a külföldön szülői felügyelet nélkül maradt gyermekek ügye. A miniszter örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a javaslat elősegíti az érintett gyermekek sorsának megnyugtató rendezését. Meggyőződése szerint egy gyermekelhelyezés során nem lehet eltekinteni attól, ha a lehetnek egy másik tagállamban gyermeknevelésre alkalmas rokonok.

A miniszter bejelentette, hogy Magyarország élen kíván járni a rendelet megfelelő gyakorlati alkalmazásának elősegítésében, ennek érdekében nemzetközi szemináriumokat, illetve konferenciát is kívánunk szervezni a jövőben.

Egy nem

A harmadik jogalkotási dossziét, a büntetőügyekben felhasználható elektronikus bizonyítékok megszerzését elősegítő rendelettervezet Magyarország sajnálatos módon nem tudta támogatni. "Célját ugyan teljes mértékben támogatjuk, a kapkodó tárgyalások végül nem vezettek megnyugtató eredményre". Dr. Trócsányi László érvelésével: "Magyarország szerint a tervezet nem garantálja megfelelően az arányosság, az alkotmányos alapelvek és a tagállamok nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesülését". Az IM közleményben a miniszter ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy "a tárgyalások későbbi szakaszában még javulhat a szöveg".