Az igazságügyi miniszter fogadta a Velencei Bizottság raportőreit, akik a miniszter felkérésére látogattak Magyarországra és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény elemzését végzik – tájékoztatott az Igazságügyi Minisztérium.

Az IM hivatalos közleménye szerint konstruktívnak minősített szakmai megbeszélésen

a miniszter kifejtette azon véleményét, amely szerint a rendszerváltoztatás óta széleskörű szakmai egyetértés övezi az önálló közigazgatási bírósági szervezet szükségességét. Meglátása szerint az új szervezet a 2017-ben elfogadott közigazgatási perrendtartás szabályaival együtt, a korábbinál tágabb körben, magas színvonalú és hatékony jogvédelmet biztosít a közigazgatás cselekményeivel szemben.

A közigazgatási bíróságok igazgatásával összefüggésben dr. Trócsányi László úgy vélekedett, hogy

a közigazgatási bíróságok igazgatásának modellje alkalmas a hatékonyság, átláthatóság és a számon kérhetőség biztosítására. Egyúttal széles jogkörökkel ruházza fel a bírósági önigazgatási szerveket. A vizsgált törvények a bírósági vezetők, a bírói testületek és a miniszter kiegyensúlyozott együttműködésre épülnek.

Az Igazságügyi Minisztérium reményei szerint a Velencei Bizottság március közepére várható véleménye tárgyilagos lesz, és szakmai következtetéseivel hozzájárul a közigazgatási bíróságok hazai rendszerének eredményes működéséhez.