A felperes perbeli álláspontja az, hogy az alkalmazott módszer nem felel meg a nyítl szavazás kritériumainak és ezért alapszabálysértő.

Alperes ezzel szemben - más hivatkozásai mellett - védekezését a közjogi jogo szakértők váleményére és más testületek - például az az Országgyűlés - nyílt szavazással kapcsolatos analóg gyakorlatára alapozta..

A felek között a jogvita a nyílt szavazás kötelező ismérvei, tehát egy lebonyolítási kérdés tekintetében áll fenn.

Az üggyel kapcsolatos előző közleményünk ide kattintva olvasható.