Minderről a Magyar Ügyvédi Kamara március 20-i elnökségi ülésén adott tájékoztatást dr. Bogdán Tibor , az IM miniszteri főtanácsadója, az új Ügyvédi törvény kodifikációs folyamatának koordinációs felelőse (képünkön).

Forradalmi változások a szövegtervezetben nem találhatók, a tervezetet alapvetően a már korábban megismert Tézisek mentén készítették el, amely már hónapok óta közismert, az IM honlapon olvasható. Mindazonáltal a főtanácsos több olyan pontra is felhívta a figyelmet, amelyek az újszerűség erejével hathatnak:

  • jogtanácsosok integrálása az ügyvédi karba,
  • MÜK szervezeti változásai: hatásköri gazdagodás a MUK irányában, illetve a lehetséges kettős tagság által várható változások,
  • fegyelmi téren: sarkalatos változás a regionális elsőfokú tanácsok megjelenésével,
  • a tervezet nagy gondot fordított a törvényességi felügyelet kérdéskörére; szempont volt az állami beavatkozás visszafogottsága, illetve a MÜK szerepének erősítése a kamarai önkormányzatiság sértetelensége és erősítése terén,
  • összeférhetetlenségi szempontok tisztázása: mit vállalhat az ügyvéd alapvető ügyvédi tevékenysége mellett.

A tájékoztatást követően többen kifejezték azon véleményüket az elnökség tagja közül, hogy a tervezett kettős tagság intézményének bevezetése kétségeket támaszt a területi kamarák jövőbeni szokásos kiegyensúlyozott működését illetően, sőt többen úgy vélekedtek, hogy ez az elgondolás könnyen „a területi kamarák elsorvadásához” vezethet.

A vita után a dr. Bánáti János elnök által vezetett elnökség arra az egyöntetű álláspontra helyezkedett, hogy kifejezetten javasolja és kéri a jogalkotót, hogy az új Ügyvédi törvény tervezetéből vegyék ki a tervezett kettős tagság intézményét.