Az olasz államtanács a közigazgatási bíráskodás legfelsőbb szerve, hatásköre kiterjed egyebek mellett a közhatalmi aktusok felülvizsgálatára és az alkotmánybíróság hatáskörébe nem tartozó, szabályozó jellegű normák ellenőrzésére.

Az államtanács a hatáskörébe tartozó ügyekben, amennyiben a tényállás tisztázott, akkor a közigazgatási ügyekben reformatórius jogkörrel is rendelkezik. Az ügyek átalagos elintézési időtartama – az első és a másodfokú eljárást is figyelembe véve – másfél év.

Dr. Trócsányi László tájékoztatta az államtanács elnökét a magyar közigazgatási perrendtartás főbb rendelkezéseiről.