A jogszabályokat a december 1-jei, 218. számú Magyar Közlönyben hirdették ki.

Az új kormányrendeletek a következők:

  • 663/2021. kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról;
  • 664/2021. kormányrendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről;
  • 665/2021. kormányrendelet az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök bővítéséről;
  • 666/2021. kormányrendelet a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) kormányrendelet módosításáról;
  • 667/2021. kormányrendelet a kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) kormányrendelet módosításáról;
  • 668/2021. kormányrendelet a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) kormányrendelet módosításáról.