Címfotónkon: dr. Kovács Kázmér, a MÜBSE új elnöke

A kártérítési fedezet alsó összeghatárának emelkedése ugyan kedvező lenne a károkozó ügyvédek számára - mutatott rá dr. Kovács Kázmér, de amennyiben a jelentős díjemelést el kívánják kerülni, akkor a limit emelkedése óhatatlanul a kockázati kör szűkülésére kell vezessen.

A biztosítási díj csökkentését a viszontbiztosítóról történő belátható időn belüli leválás teheti lehetővé. A MÜBSE tartalékai lehetővé tették, hogy a viszontbiztosítási szerződés meghosszabbítására az eddigi gyakorlattól eltérően már nem 5 évre, hanem csak két évre kell hogy sor kerüljön.

A konkurens üzleti biztosítók felvetéseivel szemben kiemelte, hogy a MÜBSE semmilyen módon nincs monopolhelyzetben, hiszen feltételei mindenben azonos módon felelnek meg a MÜK iránymutatásban írtaknak, mint ahogy ez a piacon jelenlevő üzleti biztosítóknál is követelmény.

Az ügyvédi önkormányzatiság fontos eleme, hogy az ügyvédi felelősségbiztosítás legfontosabb paramétereinek szabályozása továbbra is a Magyar Ügyvédi Kamara kezében maradjon.

A küldöttgyűlés elfogadta a 2015. évről szóló beszámolót és a 2016. évi költségvetést, az Alapszabály és a biztosítási feltételek törvényi változások folytán szükségessé vált módosításait, az elnökségi ügyrendet.

Pótválasztásra is sor került, amelynek eredményeként a 2015. szeptember 6-án elhunyt dr. Csenterics Ferenc elnököt az eddigi elnökhelyettes, dr. Kovács Kázmér váltja.

A küldöttgyűlés elnökhelyettessé választotta dr. Pálvölgyi Szilast (képünkön), a szolgáltatási bizottság tagját.

A szolgáltatási bizottság tagjává pedig dr. Szűcs Brigittát, dr. Boóc Ádámot és – dr. Herjeczki János szintén 2015. évi elhunyta folytán - a felügyelő bizottság tagjává dr. Béhm Lajost.