A 2015. évi CCXXII. törvényt érintő és még kihirdetésre váró "e-ügyintézési saláta" (az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról) módosította az ügyvédi törvényt. Ennek lényege:

  • a kamarák szabályzattal elektronikussá tehetik a nem Ket-es eljárásokat (igazolások kiadása, fegyelmi, összeférhetetlenségi, etikai, letétellenőrzési, stb. ügyek);
  • a kamara-ügyvédi iroda kapcsolattartás elektronikus lesz (be kell jelenteni az ügyvédi irodának az E-ügyintézési tv. szerinti hivatalos elérhetőségét);
  • egyszerűsödnek a tagi nyilvántartásbavételi nyomtatványok. A kamara elektronikus úton, a kibocsátótól/nyilvántartótól is beszerezheti a diploma és a szakvizsgairatokat, a hatósági bizonyítványokat, bűnügyi nyilvántartási adatokat. A másik kamarától az ügyvédi, jelölti, alkalmazott ügyvédi gyakorlatra vonatkozó iratokat.
A BÜK közleményének értékelése szerint a külföldi kamaráknál szokásos elektronikus kapcsolattartásra való áttérés tízmilliós nagyságrendű költségmegtakarítást és ügyintézés-gyorsulást eredményezhet.