Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 258. §-a alapján a NAV ügyfeleinek az alábbi ügyek intézésére van lehetősége – hívta fel rá a figyelmet az Adózóna - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül:

1. Tájékoztatás kérése:

a) Az adózói minősítéssel kapcsolatosan;

b) az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról;

c) a közösségi adószám érvényességéről;

d) az állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatokról;

e) az adószámláról, az adószámla-kivonatról;

f) fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról;

g) az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott állandó meghatalmazásról;

h) a bevallások adatairól, a hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.

2. Konkrét ügyintézés:

a) Az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogás előterjesztése;

b) adó- és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése;

c) az adószámla egészét, illetve egyes adónemeit, köztehernemeit érintő észrevétel előterjesztése;

d) az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott törzsadatokra vonatkozó egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos eljárás;

e) az Art. 1. számú melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változás-bejelentő adatlap javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);

f) a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallások javítása – a jövedéki adó kivételével (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben), a személyi jövedelemadó bevallási tervezet papír alapon történő megküldésének igénylése és kiegészítésének kezdeményezése;

g) adószámla átvezetés, a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);

h) az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezés; i) igazolás kérése adóazonosító jelről;

j) a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat megtétele;

k) levelezési cím bejelentése;

l) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) kormányrendelet 72. § 5. pontja szerinti értékhatár elérésével kapcsolatos bejelentés;

m) közösségi adószám iránti kérelem benyújtása;

n) kezdő vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer használatának feltételeit a felhívás mellékletét képező, az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszeréről szóló 33. számú információs füzet tartalmazza.