Az ügy előzményeként - hívja fel rá a figyelmet a BÜK elektonikus hírlevele - a Helsinki Bizottság egy, a kirendelt védői rendszerrel kapcsolatban folytatott tanulmányához kért adatokat magyar rendőri szervektől azok kirendelési gyakorlatáról. Habár a kutatáshoz szükséges adatokat (védő neve, valamint kirendelésének gyakorisága) a szervek többsége probléma nélkül kiadta, azonban a kérdés három esetben is a Legfelsőbb Bíróság elé került. A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kért adatok nem ismerhetőek meg, mert azok a kirendelt védők személyes adatai. Ezt követően fordult a Helsinki Bizottság az Emberi Jogok Európai Bíróságához, mivel álláspontja szerint a fenti döntés sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkét.

Az Egyezmény 10. cikke biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, abban azonban explicite nem kerül megfogalmazásra a közérdekű adatokhoz való hozzáférés joga. Így kérdésként merült fel, hogy az egyezmény védelemben részesíti-e a közérdekű adatok megismerésének a jogát is. A Nagykamara döntött ebben az elvi jelentőségű kérdésben, és tizenöt a kettő arányban egyértelműen az igen mellett tette le voksát, vagyis alkalmazhatónak ítélte a közérdekű adatokkal kapcsolatos ügyre az Egyezmény 10. cikkét.

A Bíróság ítéletének indoklásában hangsúlyozta, hogy habár a védők, mint magánszemélyek nevei személyes adatnak minősülnek, az adatok kikérésére azonban túlnyomórészt a nyilvános eljárás során folytatott szakmai tevékenység folytatásához kapcsolódóan került sor.

Mindennek alapján a Bíróság álláspontja szerint az így elvégzett szakmai tevékenység nem tekinthető magánügynek és így a kikért adatok nem sértik a magánélet tiszteletben tartásához való jogot (Egyezmény 8. cikk). A Bíróság szintén figyelembe vette, hogy a védői rendszer hatékonyságának felmérése olyan kérdés, amely szorosan kapcsolódik több alapjoghoz is (például a védelemhez és tisztességes meghallgatáshoz való joghoz), ennek következtében bármely ehhez kapcsolódó tanulmány, kritika vagy fejlesztési javaslat készítése legitim közérdekű tevékenységnek minősül.

A kihirdetett határozat angol nyelven itt érhető el.