A képviselők 143 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el június 15-én az igazságügyi miniszternek a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló előterjesztését.

A jogszabály a polgári jogi eljárás befejezésére általánosan öt éves (hatvan hónapos) időtartamot tart elégségesnek, ugyanakkor egyes esetekben - így személyi állapotot érintő, gyermektartási, sajtó-helyreigazítási, valamint munkaügyi pereknél - ennél rövidebb, hároméves időtartamot határoz meg.

A törvény vagyoni elégtétel néven új jogkövetkezményt határoz meg az alapjogi sérelem kompenzálására, ezzel elhatárolja ezt a vagyoni kompenzációt a kártalanítás, kártérítés, sérelemdíj jogintézményeitől.

A vagyoni elégtételre kizárólag a bírósági eljárásban félként részt vett személy lesz jogosult és az elsőfokon eljáró bírósággal szemben érvényesítheti igényét polgári nemperes eljárásban. Ezeket az eljárásokat a Debreceni és a Pécsi Törvényszék bírálja majd el.

A jogszabály 2022. január 1-jén lép hatályba, az új szabályokat a hatálybalépéskor folyamatban lévő, valamint az azt követően indult bírósági eljárásokkal kapcsolatos vagyoni elégtétel iránti igényekre kell alkalmazni – írta az MTI.