A lényeg a zárójel között van - hívja fel a figyelmet a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus hírlevele. Ahhoz, hogy a nyugdíjas foglalkoztatott mentesüljön a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék, valamint a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól, és a foglalkoztató mentesüljön a 19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó és 1,5 százalékos mértékű szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, két kritériumnak kell teljesülnie:

  • a nyugdíjas saját jogú nyugdíjas legyen és
  • munkaviszonyból származzon a jövedelem.

Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki a Tbj., illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával

  • öregségi nyugdíjban (ilyen ellátásnak minősül az életkortól függetlenül legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő számára megállapított nyugdíj is);
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban);
  • egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.

Munkaviszony a 2012. évi I. törvény szerinti jogviszony.

De mi a helyzet az ügyvédekkel? Az ügyvéd munkaviszonyban nem állhat. Így az ügyvédeket a változás nem érinti. Az ügyvéd ugyanis a tevékenységét soha nem munkaviszony keretében látja el, mert egyéni praxis esetén vállalkozónak, ügyvédi iroda esetén pedig társas vállalkozónak minősül.

A kamarai jogtanácsos, az ügyvédjelölt és az alkalmazott ügyvéd viszont lehet érintett, mivel ők munkaviszonyban állnak. Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a garantált bérminimum havonta milyen terhet jelent attól függően, hogy az a saját jogú nyugdíjasnak ügyvédi jogviszony vagy alkalmazott ügyvédi jogviszony keretében kerül kifizetésre.

(A garantált bérminimum jelenleg havi 195 000 Ft. Szakképzési hozzájárulást az ügyvéd után nem fizetünk – jegyzi meg a BÜK hírlevele.)

Saját jogú nyugdíjas

Havi br. jöv.

Nyugbizt. (10%)

Egbizt. (4%)

Szocho. (19,5%)

SzJA (15%)

Teljes költség

Nettó jöv.

Ügyvéd

195 000

19 500

7 800

38 025

29 250

233 025

138 450

Alk. ügyvéd

195 000

-

-

-

29 250

195 000

165 750

További tájékoztatás ide kattintva érhető el.

Címfoto: illusztráció - Shutterstock