Még az idén megkezdi működését az az alapítvány, amelynek célja, hogy a fiatal, vagyis a 45. életévüket még be nem töltött jogászok számára kínáljon szakmai, közösségi, kulturális és szabadidős programokban való részvételt. A leendő tagok számára folyamatos szakmai eseményeken, így konferenciákon, panelbeszélgetéseken, workshop-okon való részvétel mellett lehetőség nyílik egy olyan szellemi műhely megteremtésére, amelynek tagjaként a fiatal jogászok között, hivatásrendeket átívelő módon jöhet létre olyan közösség, amely már véleményformáló szerepet is betölthet a szakmán belül.

A szakmai együttműködésen túl az alapítvány különös hangsúlyt fektet arra, hogy a szellemi műhely tagjai közötti közösségformáló, kulturális és szabadidős interakcióknak is teret biztosítson. Hiszünk abban, hogy csak ilyen módon teremthető olyan szakmai közösség, amely nem csak hazai, de nemzetközi vonatkozásban is hatékonyan szolgálhatja a jogfejlődést. Középtávon az alapítvány céljai között szerepel, hogy a külföldi szakmai szervezetekkel is kapcsolatot tartson fenn, amelynek révén a fiatal jogászok közössége határokat átívelő módon gyűjthet újabb tagokat.

Az alapítvány célja továbbá, hogy a közösséghez csatlakozó fiatal gyakorló jogászokat bevonja a hazai jogi oktatásba, hisz jogi karokon mindmáig hiányzik a gyakorlatias szemlélet, pedig az ötéves képzési időn belül erre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Ehhez azonban olyan fiatal humán erőforrásra lenne szükség, amelynek a megteremtése éppen ezen új, még az idén megalapításra kerülő alapítvány legfőbb célja.

Mindazon fiatal, 45. életévét még be nem töltött jogász, aki azonosulni tud a fentiekben megjelölt célokkal, és ideje és kedve is van ahhoz, hogy egy ilyen most formálódó szellemi műhelyhez csatlakozzon tagként, annak örömmel várjuk jelentkezését, észrevételeit, kérdéseit az office@barkassygrunfeld.com emailcímre.

(Fotónk illusztráció, forrás: community.rmaq.org)