A döntés legfontosabb része az, hogy a korábbiaktól (elsőként kifejtve a 36/1994. Ab határozatban, megerősítve a 13/2014. AB határozatban) eltérően megállapítja, hogy a közéleti kérdésekkel kapcsolatban csak akkor büntethető a becsület csorbítására alkalmas tényt állító, híresztelő, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló személy, ha tudta, hogy a közlése lényegét tekintve valótlan.

Az Ab nem tartja fenn tehát azt az álláspontját, miszerint akkor is büntethető a terhelt, ha azért nem tudott állításának valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása alapján reá irányadó szabályok szerint - az adott állítás tárgyára, a közlés eszközére és címzettjeire tekintettel - elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta - hívja fel a figyelmet a BK hírlevele.

Az Ab határozat ide kattintva olvasható (a lényeg a 80-86. pontokban található).

(Címfotónk: illusztráció)