A rendelkezés lényege a következő:

  • Személyes kontaktus nem lehetséges.
  • A kérelmeket az eddig megszokott félfogadási időben, az eljárási díj befizetéséről szóló, helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt, a bejáratnál kihelyezett és biztonsági őr által felügyelt iratdobozba lehet bedobni, melynek kiürítése rendszeresen megtörténik. A beadványok iktatása folyamatos, a széljegyzés a beadás napján ellenőrizhető a tulajdoni lapon (Ügyfélkapu, TAKARNET). A kérelmek az eljárási díj befizetéséről szóló, helyrajzi számot is tartalmazó átutalási bizonylattal együtt, postai úton is megküldhetők a Főosztály postafiók címére.
  • A jogi képviselő által a kérelemhez mellékelt, érkeztetni kért iratokat érkeztetést követően a földhivatal visszapostázza a jogi képviselő részére, amennyiben kérik és felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot és plusz példányt küldenek. Ha a fentiek közül bármelyik hiányzik: nem.
  • Elektronikusan is elfogadják azokat a küldeményeket, melyeket nem kell papír alapon, aláírva benyújtani, de kérik megjelölni a hivatkozási számot. Mindenki munkáját megkönnyíti (ebben az átmeneti helyzetben a hivatal is kisebb létszámmal dolgozik) ha a beadványokat eleve hiánytalanul nyújtják be.
  • Tulajdoni lap csak elektronikus lekérdezéssel érhető el (Ügyfélkapu, TAKARNET).
  • Az érdemi ügyintézés, a kérelmek elbírálása folyamatosan megtörténik.
  • A záradékolt földmérési munkákat postán küldik meg.

(Forrás: BÜK hírlevél)