A Reformácó és rend című előadásában dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter felidézte családi és személyes kötődését a hithez, beszélt a jog ó- és újszövetségi, biblikus értelmezésének teológiai és egyháztörténeti gyökereiről, az európai kultúrára gyakorolt hatásáról, annak római katolikus és a reformációt követő protestáns jellegzetességeiről, valamint a szekularizált jogelméletben is máig fellelhető nyomelemeiről.

Igazságügyi miniszterként egyik igen fontos feladatának tekinti - mint nyomatékkal mondotta -, hogy legyen véleménye "az állam és az egyház kapcsolatában kívánatos rendről". Keresi a választ arra, hogyan lehet az Alaptörvényben és törvényeinkben újrafogalmazni az állam- és az egyház kapcsolatát.

A vonatkozó törvényekre és az Alaptörvényre utalva azon véleményének adott hangot, hogy a jogalkotó ezúttal sem lépett fel a csalhatatlanság igényével, amint nem tévedhetetlenek a törvény bírálói sem. Ismeretes - emlékeztetettt -, hogy a hatályos törvény megjárta a strasbourgi emberi jogi bíróság és a magyar Alkotmánybíróság fórumait is. Az állam és az egyház kapcsolatában a jogalkotó még nem mondta ki az utolsó szót, "és talán nem is lehet ilyet kimondani". Emlékeztetett a svájci reformátor, Kálvin János által is keresett egyensúly fontosságának időszerűségére: a lelki és világi rend közötti egyensúly társadalmi jelentőségére, amit - mint vélekedett - "nem lehet egyszer és mindenkorra megfogalmazni".

Utalt arra, hogy Európában is több, egymással párhuzamos modell létezik. Az egyik póluson ott vannak az államegyházak maradványai: a svéd, a brit és a görög, ahol bizonyos egyházak valamennyire kiemelt közjogi státust és bizonyos történelmi előjogokat élveznek. A másik póluson ott a francia laicitás, amely minden köteléket elvág állam és egyház között, és az utóbbit igyekszik távol tartani a közéletből. E kettő között pedig az együttműködésre épülő német modell, amelyhez a mi megoldásaink talán a legközelebb állnak.

A lényeg - emelte ki -: a párbeszédnek fent kell maradnia az érdekeltek között. Annál is inkább elvárható ez, minthogy az alapelvekben széles körű egyetértés mutatkozik: vallásszabadság, állam és egyház szétválasztása, de együttműködés is a közjó érdekében, világos, a jogállamnak és a jogbiztonságnak megfelelő szabályok szerint.

Aláhúzta: a reformáció kálvini öröksége, a két rend, a kálvini kétféle kormányzat viszonya alapvető, nagy történeti és üdvtörténeti kérdés. Az igazságügyi miniszter, a kodifikátor és a földi jogalkotó szerepe ebben csak alázatos és erősen véges lehet. Tökéleteset nem alkothat, de törekedni köteles a tökéletességre.

(Dr. Trócsányi László: Reformáció és rend című előadása teljes terjedelmében ide kattintva olvasható-)