2015 november

BÜK dosszié 29: Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte aláírásgyűjtéssel a Kollégák a XXI. századi ügyvédségért csoportosulás

A BÜK Alapszabálya IV. fejezet 3. pontjára hivatkozással indítványozzák, hogy a Kamara elnöke rendkívüli közgyűlést hívjon össze. A kezdeményezők szándéka szerint a rendkívüli közgyűlés célja, hogy a közgyűlés a BÜK...

A közvetítői eljárás - szeretjük, nem szeretjük, de jó hogy van...

A bíróságon kívüli és a bírósági közvetítés intézményét sok esetben az a vád éri, hogy a bíróságok munkaterhe érzékelhetően nem csökken a mediációs eljárás beépítésével. Ez a szemlélet megjelenik abban,...

BÜK dosszié 28: Ahogy az Ügyvédi Összefogás Egyesülete látja a történteket

A Budapesti Ügyvédi Kamara tisztségviselői - az Ügyvédi Összefogás Egyesületének három meghatározó személyisége szerint - "bérelt helynek tekintik a pozícióikat". Egy internetes hírportálnak adott interjújukban így vélekednek: "nem személyekkel van...

Hibás tájékoztatását vonja vissza a NAV - nyíregyházi kamarai javaslat

Az egyéni ügyvédek oktatási tevékenységének megítéléséről, a személyi jövedelemadóban című NAV tájékoztató alapvetően téves, az az Üt. félreértelmezésén alapszik, vélekedik a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara szakértői anyaga. Javasolja: a MÜK...

BÜK dosszié 27: Ahogy dr. Réti László látja a történteket

Hosszasan foglalkozik dr. Réti László a Budapesti Ügyvédi Kamara körüli perekkel, az Ügyvédi Összefogás Egyesülettel, a BÜK-nél folyó nyomozást elindító főtitkári feljelentéssel, annak előzményeivel és következményeivel a mandiner.hu-nak adott...

Hogyan vesz részt az ügyvéd a földárveréseken?

A Földet a gazdáknak! program keretében értékesítésre kerülő, eddig állami tulajdonban lévő ingatlanok árverésén részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az egyébként nagy...

Hétvégi pihentetőül: Akarsz-e játszani - Kosztolány Dezső-Básti Juli-Sharon Stone

Bár eddig egészen más miatt kedveltük Sharon Stonet (miként arra az Elemi ösztön című filmjének alábbi részletében is okot adott), de most látjuk, akár magyar klasszikus verseket is előadhatna... Vajon...

​Mérlegen az alkotmányjogi panasz - Konferencia: november 20., Szeged

Áttekintik az alkotmányjogi panasz eddigi működését, a befogadási eljárás lényegi súlypontjait és a panaszok befogadhatósága során felmerülő akadályokat, a panasz formai és tartalmi követelményeit, valamint a jogintézményhez kapcsolódó további elméleti...

BÜK dosszié 26: MÜK határozat elleni felülvizsgálati kérelem - elutasítva

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége határozatának felülvizsgálata iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította november 2-án kelt végzésével a Fővárosi Törvényszék - tudtuk meg a MÜK nevében eljáró dr. Kovács Kázmér...

​Adókedvezmény a kkv státusz megváltozása esetén

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22/B. § (1) bekezdés i) pontja alapján adókedvezmény vehető igénybe a jelenértéken legalább 500 millió forint értékű,...

Copyright 2020 Panpress Kft.