A konferencia szervezői: AB, MTA SZAB Jogi Szakbizottság, MÜK, SZTE ÁJTK

A konferencia helyszíne: MTA Szegedi Területi Bizottság (6720. Szeged, Somogyi u. 7.)

A konferencia időpontja: 2015. november 20. (péntek)

PROGRAM

9:30-10:00 – érkezés, regisztráció

10:15 – Dékáni köszöntő: Dr. Hajdú József SZTE ÁJTK dékán

PLENÁRIS ÜLÉS

10:30-12:00 Moderátor: Dr. Harangozó Attila a Szegedi Ítélőtábla elnöke

Előadók:

10:30-10:50 – Dr. Lenkovics Barnabás az Alkotmánybíróság elnöke: A valódi alkotmányjogi panasz az Alaptörvény hatálybalépése óta

10:50-11:10 – Dr. Vég Tibor a Magyar Ügyvédi Kamara titkára: Az alkotmányjogi panasz ügyvédi szemszögből

11:10-11:30 – Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró: Mit ér a panasz, ha alkotmányjogi?

Kérdések

12:00-13:30 – Ebédszünet

SZEKCIÓ ÜLÉSEK:

I szekció

13:30-16:30 – Moderátor: Dr. Kiss Barnabás SZTE egyetemi docens: „Valódi” panasz – valódi jelentőség: Az alkotmányjogi panasz alapjogvédelmi funkciója

Előadók:

 • Dr. Sonnevend Pál az ELTE dékánhelyettese, egyetemi docens: Az alkotmányjogi panasz objektív és szubjektív funkciója
 • Dr. Csehi Zoltán a PPKE tanszékvezetője: A német alkotmányjogi panasz hatása
 • Dr. Köblös Adél az AB főtanácsadója: A közvetlen panasz viszonya az actio popularis eljárásához
 • Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró: Az alkotmányjogi panaszok szerepe a büntetőügyekben
 • Dr. Sulyok Márton a SZTE tanársegédje: „Jolly joker?” A tisztességes eljáráshoz való jog felhívhatósága
 • Dr. Orbán Endre az AB munkatársa: A bírói döntések ellen benyújtott alkotmányjogi panaszok tapasztalatai

II szekció

13:30-16:30 – Moderátor: Dr. Potje László az AB főtanácsadója: A panasz útja a befogadásig – A befogadhatósági szempontok és igazolásuk, illetve az előkészítés tapasztalatai

Előadók:

 • Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd: Összhangzattani gyakorlatok az alkotmányjogi panasz köréből: Az Alaptörvényben biztosított jog, illetve alapjog sérelme, valamint a jogszabályra is kiható alkotmányjogi panasz problematikája
 • Dr. Tóth Balázs Gergely ügyvéd: A közvetlen és személyes érintettség követelményei (aktuális, közvetlen, személyes)
 • Dr. Karsai Dániel ügyvéd: A „bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség” és az „alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés”
 • Dr. Bitskey Botond az AB főtitkára: A főtitkári előkészítő eljárás célja
 • Dr. Szalay Péter alkotmánybíró: Az egyesbírói eljárás tapasztalatai
 • Dr. Deli Gergely az AB tanácsadója: A formai és tartalmi követelmények vizsgálata a befogadás visszautasítása során

17:00-17:15 - Zárszó: Dr. Sulyok Tamás az AB elnökhelyettese: A panaszok valódi sikerének reményében

A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztrációs határidő: 2015. november 15-ig: panaszkonferencia2015@gmail.com