A fejlesztési adókedvezményről szóló – a Tao. tv. 30. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján kiadott – 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 5. pontja szerint kkv-nak minősül a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 4. § 24. pontjában foglaltaknak megfelelő vállalkozás, azaz a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben ilyenként meghatározott vállalkozás.

A szabályozás alapján rögzíthető, hogy a vállalkozási méret a fejlesztési adókedvezmény iránti kérelem vagy bejelentés benyújtásának időpontjában vizsgálandó; a besorolási feltételnek ezen időpontban megfelelő adózó a kkv státusz későbbiek során (nagyvállalkozásra) történő megváltozása esetén sem veszíti el az adókedvezményre való jogosultságát; azaz igénybe veheti azt – az egyéb feltételek esetén – a Tao. tv. 22/B. § (6) bekezdése szerinti adóévekben.