A jogi képviselőre a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviseletre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a Nemzeti Földalapba tartozó foldrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XL 17.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése értelmében - hívja fel a figyelmet a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, dr. Bánáti Jánosnak november 5-én kelt levelében dr. Kovács Zoltán (képünkön) , a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

Az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 25. § (l) bekezdése szerint az ügyvéd a megbízójával szemben mástól megbízást nem vállalhat el. Az 1/2011. (VI.17.) MÜK szabályzat 3.2.1. alapján az ügyvéd ugyanazon ügyben nem adhat tanácsot, nem láthat el képviseletet, illetve nem járhat el kettő vagy több ügyfél érdekében, ha ezen ügyfelek érdekei között ellentét, vagy annakjelentős kockázata áll fenn.

Dr. Kovács Zoltán miniszterelnökségi államtitkár fentiekre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanazon helyrajzi számú ingatlan árverezésén az ügyvédek csak egy árverező képviseletét láthatják el. A miniszterelnökség javasolja, hogy a megbízási szerződésekben és az árverések előtti regisztráción bemutatandó ügyvédi meghatalmazásokban - az ellenőrizhetőség érdekében - tüntessék fel annak az ingatlannak a helyrajzi számát, amelynek árverésén az ügyvéd a jogi képviseletet ellátja