Lásd erről szóló eredeti hírünket ide kattintva.

A nyíregyházi kamarai szakértői anyag álláspontja szerint már a tájékoztató, Üt. 5. §-ának ismertetése utáni első következtetése is alapvetően téves:

„Az ügyvédként végezhető, az Ütv. 5. §-ában foglalt tevékenységek körét taxatív módon sorolja fel a jogszabály, ezért nem fogadható el az olyan értelmezés, hogy az ügyvéd ügyvédi működése körében végezhet oktatási tevékenységet. Az oktatás a fentiek alapján olyan tevékenység, melynek folytatása az ügyvéd számára megengedett, azonban az ügyvédi működés hatókörén kívül valósul meg.”

Ezzel szemben a jogi ismeretek átadása igenis lehet ügyvédi tevékenység. A jogi tanácsadás például szintén ez. Tehát ki kellene fejtenie a tájékoztatónak, hogy szerinte a jogi ismeretek átadása, milyen feltételek fennállása esetén esik kívül az Üt. 5. § hatókörén. A 6. § csak abban ad támpontot, hogy az ott meghatározott jogviszonyokban végzett oktatás (például katonatisztként) nem az 5. § alá eső ügyvédi munka, hanem egyéb jogviszonyban végzett tevékenység.

A szakvélenmény szerint az egyéni vállalkozói jogviszonyt is keveri a tájékoztató:

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pont e) alpontjában foglalt értelmező rendelkezés szerint egyéni vállalkozónak minősül az ügyvéd az Ütv.-ben meghatározott tevékenysége tekintetében. Az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozói minőséget az ügyvédi tevékenység végzése, a kamarai nyilvántartásba vétel alapozza meg, az ügyvéd az - egyébként vállalkozóként végezhető - oktatási tevékenységet vállalkozóként el sem láthatja, mert az ügyvédi tevékenységén túlmenően egyéni vállalkozást nem alapíthat, vállalkozói tevékenységet nem folytathat.”

Csak az egyéni ügyvéd és csak az Szja tv. szempontjából minősül egyéni vállalkozónak. Például az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evt.) 2. § (2) bek. c) pontja is kimondja, hogy az ügyvédekre nem kell alkalmazni az Evt. rendelkezéseit. Tehát ügyvéd nem minősülhet egyéni vállalkozónak. Továbbá, ha a tájékoztató már „újabb” egyéni vállalkozásról beszél, akkor a 6. § ennek pont az ellenkezőjét mondja. A 6. § alapján egyébként alapíthatna egyéni ügyvéd (az Evt. szerinti) tényleges egyéni vállalkozást az ott megjelölt tevékenységekre, például ügyvédi tevékenységi körön kívüli oktatásra.

A szakvélemény végül leszögezi, hogy mindebből következően téves a következtetés is:

„Tekintettel arra, hogy az ügyvéd által végzett oktatási tevékenység nem minősül az Ütv. szerinti ügyvédi tevékenységnek, a részére kifizetendő megbízási díj elszámolása során nem a vállalkozóként (egyéni ügyvédként), hanem a magánszemélyként végzett önálló tevékenységre irányadó szabályok szerint kell eljárni. Ennek megfelelően a megbízási díjból a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia a személyi jövedelemadó előleget és a járulékokat.”

Nem igaz, hogy minden oktatás kívül esik az ügyvédi tevékenységen, (mint ahogyan szerzői jogi védelem alá tartozó szerzői mű megírása is eshet az 5. § hatálya alá, de, ha nem ügyvédi körbe tartozik, akkor eshet az Ütv. 6. (1) bek. a) pontja alá is). Épp ezért az a jogviszony fogja meghatározni az adózási rezsimet, amelyben az oktatási tevékenységet az ügyvéd végzi: lehet ügyvédi tevékenység, lehet egyéni vállalkozói tevékenység, lehet önálló tevékenység stb.

Végül a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara szakvéleménye javasolja: tekintettel arra, hogy a tájékoztató speciális adójogi szakkérdéssel foglalkozik, a MÜK elnöksége vizsgálja meg az ügyet és járjon el az álláspontja szerint hibás NAV tájékoztató visszavonása ügyében.