Az egyetemi sajtóiroda közlése szerint február végéig lehet jelentkezni a képzésre, amelyben a hallgatók három félév alatt szerzik meg a speciális szaktudást. A sportjogi szakjogász képzés keretében a hallgatók megismerkedhetnek a sportolók jogállásával, a sportszervezetek működésével, a sporttevékenység megszervezésének és lebonyolításának legfontosabb kérdéseivel.

Kiemelt figyelem irányul majd a sportolással összefüggő felelősségi viszonyok tárgyalására, a sportolás közben elszenvedett károk kérdésére, valamint a vitarendezés hazai és nemzetközi fórumainak bemutatására - ismertette a kurzust a sajtóiroda, egyúttal rámutatott arra, hogy a képzés kiterjed a sportigazgatás intézményrendszerére, a sporttal kapcsolatos állami és önkormányzati feladatokra.

"Speciálisan sporttal kapcsolatos jogi probléma a dopping jelensége, ez a kérdés egyedül a sportban jelentkezik. Az újonnan induló képzés nem csupán jogi szaktudást ad, de a sport sajátos szerveződési formáit, problémáit is megismerhetik a hallgatók" - mondta az új szakkal kapcsolatban dr. Bencze Mátyás, a kar dékánhelyettese (képünkön), aki hozzátette, a sporttal kapcsolatos szaktudás megszerzése a jogi diplomával nem rendelkezők számára is biztosított a debreceni jogi karon, a jogi szakokleveles sportjogi tanácsadó szak ősztől várja a jelentkezőket.

(Forrás: MTI)