Az elektronikus bírósági eljárások kezdetei (2012) óta az ügyvédség képviselői sürgették, hogy az ügyfélkapu használati kényszert esetükben szüntessék meg.

Az előzmények

Az ügyfélkaput az állam a természetes személyek számára hozta létre, hogy a közigazgatásban bizalmas személyi ügyeiket kisebb adminisztratív teher mellett, kényelmesebben intézhessék. Ma már 1,3 millió állampolgár vette igénybe ezt a szolgáltatást. Így kórházi kezelés, egészségügyi adatok és minden más személyes adatunk is az ügyfélkapun keresztül töltődik, keletkezik, illetve érhető el. Az ügyfélkapu ilyen értelemben hasznos és jó dolog.

Az ügyvédi kamarai tag ügyvéd viszont jogi szolgáltató, vállalkozó. Ügyvédi (mondhatjuk: üzleti, vállalkozási) tevékenysége természetszerűleg elválik magánszemélyi ügyeitől. Ennek ellenére az eljárásjogok a MÜK álláspontja szerint alapjogot sértő módon - jogellenesen - arra kényszerítik az ügyvédeket, hogy ügyvédi elektronikus eljárásaik túlnyomó részében az ügyfélkapun keresztül járjanak el. Ezzel személyes adataik, állampolgári jogaik kerülnek veszélybe. Összességében: a rendszer jelentős hátrányt jelent az ügyvédi praxisoknak és ügyfeleiknek is.

A MÜK probléma-lajstroma

A MÜK a probléma lényegét

  • a központi rendszerben, ezen belül is
  • az ügyfélkapu alkalmazásában,
  • annak kizárólagosságában, valamint
  • az ügyvédi minőség és az ügyvédi iroda minőség ezen eljárásokban való elismerésének a hiányában, illetve abban látja, hogy
  • az ügyvéd helyett az egyébként nem elektronikus ügyintézés során eljárni jogosultak helyettesítési joga az elektronikus ügyintézésben gyakorlatilag kizárt.