A felperes mint kölcsönbevevő munkaerő kölcsönzésre irányuló szerződést kötött egy gazdasági társasággal amelynek a szerződéses jogviszony fennállása alatt az adószámát felfüggesztették, vele szemben végrehajtási eljárás indult. Ezt követően a felperes szerződést kötött a számlakibocsátóval ugyanazon munkavállalók kölcsönzése vonatkozásában. A számlakibocsátó székhelye és vezető tisztségviselője megegyezett a felperes korábbi szerződéses partnere székhelyével és vezető tisztségviselőjével. A felperes a számlakibocsátó által kibocsátott számlák ÁFA tartalmát a bevallásában levonható adóként szerepeltette.

Az adóhatóság a jogerős határozatában megtagadta az adólevonási jog érvényesítését figyelemmel arra, hogy a felperesnek a korábbi szerződéses partnerével kapcsolatos körülményekből tudnia kellett volna, hogy adó kijátszásra irányuló ügyletben vehet részt.

A felperes keresete folytán eljáró elsőfokú bíróság a keresetet elutasította és megállapította, hogy az adóhatóság határozata jogszerű volt a felperes tudattartalma megfelelően bizonyítást nyert.

A felperes a felülvizsgálati kérelmében hivatkozott arra, hogy a szerződéses partnere kiválasztása kapcsán a kelő körültekintést tanúsította, illetve vitatta, hogy a korábbi szerződéses partnerénél feltárt körülmények okán az adólevonási joga a számlakibocsátó vonatkozásában is megtagadható lenne. Hivatkozott továbbá arra, hogy adókijátszás a rendelkezésre álló adatok alapján nem történt.

A Kúria mind az elsőfokú ítéletet, mind az adóhatósági határozatot hatályon kívül helyezte és megállapította, hogy az adóhatóság vizsgálatot a számlakibocsátónál nem folytatott le, illetve nem állapított meg olyan körülményt, amely szerint ténylegesen adókijátszás történt volna, ennek okán fogalmilag nem vizsgálható az, hogy a számlát befogadó felperes a meg nem történt adókijátszásban vett volna részt vagy arról akár tudomása lehetett volna. Minderre tekintettel az adóhatóság jogellenesen tagadta meg a felperes adólevonáshoz való jogának gyakorlását.