A Magyar Bírói Egyesület elnöksége csalódottságának adott hangot legutóbbi ülésén az igazságszolgáltatás 2016. évre elfogadott költségvetése kapcsán, amely nem tartalmaz semmilyen forrást az OBH elnöke által előterjesztett, a bírói életpályát érintő javaslatokra vonatkozóan. Ugyanakkor örömmel üdvözölték az elnökségi tagok a fogalmazók és titkárok javadalmazását javító jogszabálymódosítást.
Az elnökség elkötelezte magát, hogy a jövőben sokkal határozottabban képviseli a bírák érdekeit a bírói életpálya megvalósításában. Ennek érdekében úgy döntött, hogy levélben fordul Magyarország miniszterelnökéhez.
Az elnökség akként foglalt állást, hogy közleményben utasítja vissza az igazságszolgáltatás egyik résztvevője részéről a bírósági döntéseket, bírákat ért, és a sajtóban megjelent kritikákat.

Az előzmények

Az április 22-ei kormányülésre tervezett téma volt a bírói életpályamodell. Dr. Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének előterjesztése alapján a legégetőbb problémával, a fogalmazók és bírósági titkárok helyzetével foglalkoznak majd - mondta el az Országos Bírói Tanács (OBT) soros elnökhelyettese, a Kecskeméti Törvényszék elnöke, még akkor, a Székesfehérvári Törvényszék rendes évi összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. Dr. Bicskei Ferenc célnak nevezte, hogy június végéig mindenki által támogatott, konszenzusos életpályamodell-koncepció készüljön el. Közölte, hogy a tervezet kimunkálása érdekében az OBH és az OBT mellett a Magyar Bírói Egyesület (MABIE), a Bírósági Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és szakmai együttműködő partnerként a Kúria együttműködési megállapodást kötött.


Dr. Makai Lajos, a MABIE elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában már akkor rámutatott: a bírák kezdő bérei olyan alacsonyak, hogy az már nem elég a megélhetéshez, ezért elsősorban nem illetményemelésben gondolkodnak, hanem a bírói beosztási pótlék megváltoztatásában.

A levél

Magyarország Alaptörvénye garantálja a bírói függetlenséget, ezzel összhangban a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény biztosítja a döntési felelősség súlyához, a bíró hivatás méltóságához igazodó javadalmazást. A bírói béreknek az elmúlt tíz évben elszenvedett drasztikus reálérték vesztése a MABIE megítélése szerint már a bírói függetlenséget is veszélyezteti; az új bírói életpálya nélkül pedig a hazai hatalmi ágak közötti egyensúly is megbomlani látszik. Ezen körülmények miatt jutott a MABIE arra az elhatározásra, hogy a bírói-igazságügyi életpálya-modell elfogadása érdekében - ahogy a levélben a hazai bírák egyesülete fogalmaz - "a miniszterelnök segítségét kéri", mivel "az igazságszolgáltatás működési feltételeinek, a bírák/ügyészek javadalmazásának javításában, az igazságügyi életpálya modell elfogadásában Önnek meghatározó szerepe van".

A magyar bírák, bíróságok Európában a legleterheltebbek közé tartoznak - vélekedik az Orbán Viktor miniszterelnöknek írott levélben a MABIE elnöke -, ugyanakkor, teljesítményük - a sokszor indokolatlan és az alkotmányos kereteket is feszegető politikai állásfoglalásokkal és kritikákkal szemben - nemzetközi összehasonlításban is elismerésre méltó. Dr. Makai Lajos elnök szerint a bírósági szervezet egyre magasabb színvonalon tesz eleget alaptörvényi kötelezettségének, az új igazgatási struktúrában - az ország, a lakosság érdekeit törvényes és gyors eljárásokkal segítve - egyre jobb teljesítményt nyújt. Az Európai Bizottság által közzétett igazságügyi eredménytábla szerint Magyarország itthon is és nemzetközi, EU-s összehasonlításban is, különösen az ítélkezés hatékonyságára vonatkozó mutatók többségét illetően.

A bírói testületnek a MABIE elnök által jelzett csalódásában az is szerepet játszott, hogy - miként a levélben fogalmaz - az országban "az átlagkereset növekedése az elmúlt tíz évben majd' 70 %-os volt. A közszolgálatban a kormány támogatásával több életpálya-modell került kidolgozásra, melyek már a megvalósulás szakaszába léptek, és szinte rninden területen legalább 30%-os béremelkedés volt. Ezzel szemben az igazságszolgáltatás személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek javítása jelentősen elmarad más állami területektől, illetve az unió tagállamainak ilyen jellegű fejlesztéseitől."

A MABIE elnökének levele teljes terjedelmében itt olvasható: http://www.mabie.hu/sites/mabie.hu/files/Miniszter...