Címfotónkon (jobbról balra): dr. Taraszovics Ilona kamarai titkár, dr. Halmos Tamás elnök, dr. Bánáti János, a MÜK elnöke, dr. Huszti György alelnök, dr. Juhász Zoltán kamarai alelnök

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamarának 266 aktív ügyvéd tagja van. Az előző évhez képest egy fő gyarapodás történt. Korábban nagy volt a taglétszám növekedés, ám mintegy öt-hat éve stagnál. A tagok megoszlása: 112 nő, 154 férfi, erőteljesen növekszik a nők létszáma, a 39 ügyvédjelölt esetében már meg is fordult: 22 nő, 17 férfi.

Dr. Halmos Tamás elnök (képünkön) nyomatékosan felhívta a figyelmet az e-peres eljárással kapcsolatos fejleményekre, az elektronikus ügyintézés – részben még kialakulatlan és sok anomáliával terhes – gyakorlati alkalmazására. Külön foglalkozott az ügyvédjelölt képzés szakmai színvonalának szintentartásával, a jól müködő oktatás továbbfejlesztésének lehetőségével; továbbá szólt egyebek között a letétbejelentési, letétnyilvátartási kötelezettség fontosságól, a kamarai ellenőrzésének rendszeréről.

Kiemelten szólt az elnök arról az elmélyült szakmai kapcsolatról, amely a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara és a szomszédos, romániai Szatmári Ügyvédi Kamara között kialakult, éppen húsz évvel ezelőtt. A folyamatos kapcsolattartás során – évenként változó helyszínnel Romániában, Illetve Magyarországon találkoznak, kicserélve tapasztalataikat.

Az elnök összességében megállapította: az ügyvédségnek alaposan felkészülten kell szembenéznie a felgyorsult világ követelményeivel, az új törvények alkalmazásával, az elektronikus-informatikai forradalom kikerülhetetlen követelményeivel, az „aki lemarad, az kimarad” ügyvédi egzisztenciát is befolyásoló elv komolyan vételével.A közgyűlés meghallgatta, megvitatta és elfogadta a bizottsági jelentéseket dr. Juhász Attila fegyelmi megbízott, dr. Bornemisza Lajos ellenőrző bizottsági elnök, dr. Kovács Attila összeférhetetlenségi bizottsági elnök, dr. Thúróczy Csaba etikai bizottsági elnök, Kuruczné dr. Tisza Katalin felvételi bizottsági elnök előterjesztésében.

Dr. Juhász Attila fegyelmi megbízott (képünkön) egyebek mellett elmondta, hogy a beszámolási időszakban csökkentek a fegyelmi ügyek s egy nehezebb eset kivételével fajsúlyukban is jelentéktelenebbek voltak. Szólt arról az előítéletről, hogy úgymond a vidéki kamarák enyhébben járnak el az eléjük kerülő fegyelmi ügyekben. Ez téves megítélés, mivel - húzta alá - a fegyelmi bizottságok, így a nyíregyházi kamara testülete is, teljes mértékben igyekszik eleget tenni azoknak a jogszabályi és kamarai-szabályzatbeli kötelezettségüknek, amelyek munkájukat szigorú keretek között tartják. És ezt a panaszolt ügyvédek is tudomásul veszik. Általánoságban megállapítható, mondotta: az ügyvédség egyre komolyabban veszi azokat a hivatásrendi kötelezettségeket, amelyek az ügyvédi munka komolyságát, megbízhatóságát tükrözik "kifelé" is, azaz a jogkereső és jogkövető államporgárok irányában. Ez nélkülözhetetlen a jó, azaz eredményes munka végzéséhez s egy olyan ügyvédi kép kilakításához a közvéleményben, amely nem elítélőleg és előítéletesen gondol az ügyvédekre, hanem mint az igazságszolgáltatás útvesztőiben megbízható segítő társakra. Utalt a "Kosuth Lajos, az ügyvéd" c. könyvre, amelynek egyik üzenete ma is nagyon megszívlelendő: a jog érvényesüléséért folytatott küzdelemben nincs megállás - azaz az ügyvédnek a stabil hivatásrendi-önazonosság tudata építése mellett folyamatosan meg kell küzdenie az ismeretszerzés, folyamatos tanulás kihívásaival is, ügyfelei érdekei képviseletének legteljesebb érényesítéséért. Ilyen - és csakis ilyen - értelemben, a jogkereső és jogkövető állampolgárok segítő támogatása, az ő társadalmi konformérzetük alátámasztása által az ügyvédi hivatás ma is erősen közéleti töltésű tevékenység.

A közgyűlés kegyelettel emlékezett meg a beszámolási időszakban elhunyt ügyvédkollégákról.

Kitüntetések, elismerések

Életmű díj

A Nyíregyház Ügyvédi Kamara által már korábban alapított Életmű díjat a Kamara dr. Kiss Attila nyíregyházi ügyvédnek (képünkön) ítélte oda ebben az esztendőben. A megye tekintélyes és népszerű ügyvédje Szegeden végzett 1968-ban. 1972-ben vették fel a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarába, az 1. sz. ÜMK-ban. A Kamara fegyelmi bizottságának elnöke volt, hosszú éveken át – nyugdíjba meneteléig - tagja volt a Kamara elnökségének. Több évtizedes áldozatos és példamutató ügyvédi munkáját értékelte a Kamara az Életmű díjjal.

Jubileumi aranygyűrű

A Kamara ezt az elismerést azoknak az ügyvédeknek adja, akik legalább huszont éves ügyvédi munkájuk minőségével, példamutató munkájukkal vívták ki a közösség megbecsülését. Idén a következőket díjazták: dr. Dajka János, dr. Diczházy Mariann, dr. Gábor Zoltán, dr. Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, dr. Kovács Attila, dr. Marjai Tibor, dr. Szabó Sándor, Szlobodáné dr. Nagy Judit.

"Te voltál a legjobb!"

Az oktatásban részvevő ügyvédjelöltek díját - amit évről évre a legszínvonalasabbnak ítélt előadónak szavaz meg a hallgatóság - dr. Móra István ügyvédnek ítélték oda, aki azonban elhúnyta miatt nem tudta már átvenni a kitüntetést, amit fia, dr. Szabolcs vett át a család nevében.