A Csongrád megyei, mintegy 480 tagot számláló Szegedi Ügyvédi Kamara eddigi elnöke, dr. Kertész József szegedi ügyvéd 11 év után ismételten elnyerte a kamara tagjai túlnyomó többségének a bizalmát.

A kamari belső és külső kapcsolatok erősítése

Az elnök az Ügyvédfórumnak elmondta, hogy az elkövetkezendő négy évben is arra törekszik, hogy a kamara a jogszabályi elvárásoknak megfelelően működjön, segítse az ügyvédséget általános érdekvédelmi ügyeiben, hatékony kapcsolatot alakítson ki a jogkereső állampolgárok és az ügyvédség egymásra találása érdekében és hatékony szakmai kapcsolatot tartson fent a különböző igazságszolgáltatási szervekkel, hatóságokkal.

Nehéz évek előtt

Dr. Kertész József elnök megerősítette azt a sokfelől jelzett prognózist, mi szerint az ügyvédi hivatásrend is nagyon nehéz évek elé néz, hiszen rendkívül sok – a jogszabályok által előírt – kötelezettségnek kell eleget tennie, ami jelentős mértékben nehezíti az ügyvédek szerepvállalását.

Az ügyvédség jövőjének a garanciái

Egyfelől egyrtelműen és magától értetődően nagyon fontos, hogy hivatásuk gyakorlása során az ügyvédek hűen tudják követni a jogszabályok, a hatósági előírások feltételeit és az etikai szabályok maximális szem előtt tartásával tudjuk képviselni a hozzájuk forduló ügyfelek érdekeit - hangsúlyozta az elnök. Másfelől továbbra is meg kell őriznniük azokat a munkaterületeket, amelyek eddig tevékenységük hátterét, egzisztenciájukat biztosították, sőt ezeket, amennyire csak lehet, bőviteni kell. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a jövőben az ügyvédség azokat az új feladatokat is abszolválja, amelyek a kötelező továbbképzéssel, az informatikai foradalom által hozott sok újismeret feldolgozásával, azok napi munkájuk terén való begyakorltott alakalmazásával kapcsolatosak.

Kettős kihívás

A mai ügyvédség kettős kihívással kell szembenézzen: egyfelől ragaszkodni kell a hivatásrendi írott és íratlan értékeihez, meg kell hogy erősödjön önismeretében és önbecsülésében, másfelől elébe kell hogy menjen a rendkívül gyorsan változó világ által állított követelményeknek.

Ismerve az ügyvédi hivatásrendünk tagjait, úgy ítélem meg, hogy ezen elvárásoknak a mi megyei kamarai tagságunk is meg fog felelni, s megtalálja helyét a holnap hazai társadalmában is - fejezte be az Ügyvédfórumnak adott nyilatkozatát az újra megválasztott szegedi kamarai elnök, dr. Kertész József.