A képviselők a június 23–24-i plenáris ülésen várhatóan elfogadják majd azt a frissített alapokmányt, amely megerősíti az európai ombudsman hivatalát. A parlamenti tárgyalók néhány évnyi politikai holtpont után 2021 májusában állapodtak meg a szabályokról a Tanáccsal és a Bizottsággal – közölte az Európai Parlament.

A jogi lehetőségek megerősítése

Az európai ombudsman célja az emberek érdekeinek védelme. Azokat az eseteket vizsgálja, amikor egy uniós intézmény vagy szerv állítólag megsértette a törvényeket vagy a közigazgatási jógyakorlatot. Az esetek adminisztratív szabálytalanságokra, diszkriminációra, hatalommal való visszaélésre vagy cselekvés elmulasztására vonatkozhatnak.

Az aktualizált alapokmány megerősíti az ombudsman azon jogát, mely szerint nem csak panaszok esetén járhat el, hanem saját kezdeményezésére is folytathat vizsgálatokat, különösen az uniós szervek általi rossz ügyintézés rendszerszintű vagy súlyos eseteiben.

A szabályok feljogosítják az ombudsmant arra, hogy egy vizsgálat során hozzáférést kérjen az EU minősített információihoz. A tagállamok hatóságait is felkérhetik az információk megosztására.

Az európai ombudsmant az Európai Parlament választja meg minden jogalkotási ciklus elején. A jövőbeni jelöltek a jelölést megelőző két évben nem lehetnek az Európai Parlament, az Európai Tanács, az Európai Bizottság vagy a nemzeti kormányok tagjai. A követelmény célja, hogy megóvja az ombudsman függetlenségét.

„Szabadon cselekedhet, ahogy jónak látja”

Az új szabályokról Emily O'Reilly (címfotónkon), európai ombudsman jelenlétében tartott június 9-ei plenáris vitán Paulo Rangel (néppárti, portugál) európai parlamenti jelentéstevő kijelentette, hogy az ombudsmannak „függetlennek kell lennie, aki szabadon cselekedhet, ahogyan jónak látja”. Szerinte a Parlamentet, csakúgy, mint a többi uniós intézményt ki lehet és kell vizsgálni.

Emily O'Reilly elmondta: „A Parlament és az ombudsman mindig is nagyon szoros és konstruktív kapcsolatot ápolt. Ez az új alapszabály megerősíti ezt a köteléket".

Kompromisszumkeresés

Lisszaboni Szerződés külön eljárást határoz meg az európai ombudsman alapokmányával kapcsolatos döntésekre vonatkozóan: a szabályokat az Európai Parlament készíti elő és az EP-képviselők zárószavazása előtt a Bizottság véleményét és a Tanács beleegyezését ki meg kell szerezni.

Az ombudsman feladatainak ellátásáról szóló szabályokat a Lisszaboni Szerződés óta nem frissítették. A Parlament 2019 februárjában előterjesztett egy javaslatot, de a Tanács nem ért egyet vele. A tárgyalások 2021 májusában informális megállapodásra jutottak az intézmények között, és a Parlament június 10-én javaslatot tett a kompromisszumnak megfelelő szövegre. A záró plenáris szavazás június 23-án várható.