A törvény indokolása szerint megújításra kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartás. Ennek keretében pedig indokolt az értesíti cím megszüntetése:

“Figyelemmel a bejelentések csekély számára, arra, hogy ezen adatokhoz szakrendszer nem kapcsolódik, az értesítési címek kivezetésre kerülnek, 2021. július 1. napjával a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő érvényes értesítési címeket a nyilvántartást kezelő szerv hivatalból érvényteleníti. Ezt követően az értesítési cím bejelentésére nem lesz lehetőség.“

Miért baj, hogy megszűnik az értesítési cím?

Az értesítési cím intézménye megoldhatta azoknak a problémáját, akik valamiért nem tudnak a valós lakóhelyükre bejelentkezni vagy egyáltalán nem rendelkeztek lakcímmel, például azért, mert lakcímüket fiktiválták vagy “települési szintű” lakcímmel rendelkeztek. Ilyen helyzetben tipikusan albérletben élők vagy hajléktalan emberek vannak.

Ami szem elől "lett tévesztve"

Az Utcajogász úgy gondolja, hogy a törvénymódosítás indokolása szem elől tévesztette, hogy a “bejelentések csekély száma” valószínűleg nem a társadalmi igény hiányának köszönhető, hanem annak az eredménye, hogy az értesítési címhez kapcsolódó adminisztratív környezetet a kormány évekig nem teremtette meg. Így lényegében hiába állt jogilag rendelkezésre az értesítési cím, a gyakorlatban az emberek nem tudtak élni vele.

Elhúzódó jogviták lehetségesek

A módosítás hatására várhatóan meg fog nőni azoknak az eseteknek a száma, ahol a küldemények kézbesítése nem lesz egyértelmű, amely pedig a jogviták elhúzódásához fog vezetni.