A bíróságok központi oldalán tájékoztattak: a közigazgatási bíróságok hatásköri átalakításával összefüggésben egyes ügyek elbírálása elsőfokú bíróságként a Kúria előtt történik, így az ott hozott határozatok végrehajtásának elrendelése a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján szintén a Kúria feladata.

A módosított űrlapokat az alábbi oldalon 2021. március 15. napján publikálják: https://birosag.hu/eljarasok-n...