Dr Csákabonyi Balázs 1936-2020

Dr. Csákabonyi Balázs 1936-ban született Egerben, dr. Csákabonyi Kálmán vármegyei főlevéltáros, a Békés Megyei Levéltár igazgatója és Óriás Ilona, erdélyi származású, középbirtokos családból származó tanítónő gyermekeként. Négy gyermekük – három fiú és egy lány - közül a második volt. Ágnes húga a Somogy Megyei Bíróság tanácsvezetője volt.

Az általános iskola után a gyulai Állami Tanítóképzőbe iratkozott be, ahol 1955-ben érettségizett, 1956-ban tanítói képesítést szerzett. 1958. augusztus 1.-ig a gerlai általános iskola alsó tagozatában tanított. 1958-ban helyezték Balatonboglárra ahol, a Vikár Béla Művelődési házban mint művészeti előadók kezdett dogozni, majd igazgatóvá nevezték ki. l961-től a Nagyatádi Járási Tanácson volt népművelő, l965.-tőla Somogy megyei Tanács népművelési csoportvezetője. Ugyanebben az évben beiratkozott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára mint levelező hallgató, majd 1970. januárjában jogi doktori oklevelet szerzett. 1962. április 24-én kötött házasságot Somosi Mártával, aki akkor a kaposvári Krénusz János Általános Iskolában tanárnő volt. Házasságukból két gyermek született, Nárcisz (1962) ügyvédi gyakorlatot folytatott és Balázs Rómeo, (1966) aki ügyvédjelölt volt, 1991-ben tragikus közlekedési balesetben életét vesztette.

1971. február 1-én jegyezték be a Kaposvári Ügyvédi Kamarába, mint ügyvédjelöltet. 1972-ben ügyvédi jogtanácsosi szakvizsgát tett, majd még abban az évben, november 14-én a Kaposvári Ügyvédi Kamara bejegyezte tagjai közé. Ügyvédi tevékenységét az akkor egyetlen lehetséges formaként a Kaposvári 2. sz. Ügyvédi Munkaközösségben kezdte meg. 1974-ben a kamara elnökségi tagja lett, majd ugyanebben az évben fegyelmi megbízottnak választották meg.

1988. november 5-én lett a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, amely tisztséget két választási cikluson át, 1997.március 21.napjáig töltötte be. 1992. május 1-től tagja lett az Országos Ügyvédi Kamara Elnökségének. Külön ki kell emelni az Országos Ügyvédi Kamarában betöltött fontos tisztségét, az Országos Fegyelmi Főmegbízotti feladatát. Az ügyvédi tevékenység „aranyfedezete” feletti őrködést bízták rá. Az „aranyfedezet” az a bizalmi etalon, amely az ügyvédi működés „sine qua non”-ja. Az ügyvédi hivatás társadalmi megbecsülése, a közbizalom, az alapvető szakmai tisztesség, a hivatás etikus gyakorlása feletti őrködés volt a feladata ebben a tisztségében.

1994-ben a Somogy megyei 1. számú, Kaposvár város központú választási körzetben, a második fordulóban, három induló közül, abszolút többséget elérve országgyűlési képviselői mandátumot nyert. Lényegében ekkor lépett politikai pályára. Politikusként is elismert volt és minden körülmények között ember tudott maradni. 1996. december 30-tól képviselői mandátumára tekintettel szüneteltetni kérte ügyvédi tevékenységét.

Korábbi szakmai pályafutása során számos kitüntetésben részesült, amelyek száma ügyvédi hivatása gyakorlása során tovább gyarapodott. 1985-ben „Kiváló munkáért” kitüntetést, 1994-ban „Kaposvár Városért” kitüntetésben,

1997-ben „Somogyért” kitüntetést kapott. Majd még ebben az évben az „Ügyvédségért” kitüntető díjban részesítette a Magyar Ügyvédi Kamara.

Dr. Fekete László emlékező cikke teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.