Dr. Póczak Ferenc

Technikailag az MLI-t aláíró országok kiválasztják azokat az államokat, amelyekkel fennálló adóegyezményüket módosítani kívánják, és megjelölik az MLI azon rendelkezését, amelyet be kívánnak emelni a megjelölt adóegyezményekbe. Amennyiben két szerződő állam kölcsönösen megjelöli módosításra az egymással kötött adóegyezményét, és az MLI ugyanazon rendelkezéseit kívánják alkalmazni a közös adóegyezményükre vonatkozóan, akkor a változások életbe lépnek és alkalmazandók lesznek miután mindkét fél belső joga alapján hatályba léptette az MLI alkalmazását – írta közleményében a Deloitte.

Az eddig aláíró 95 ország közül már mintegy 63 ország ratifikálta az MLI-t, legutóbb Horvátország, Malajzia, Észtország és Barbados. A közelmúltban Magyarország is elkezdte a ratifikáció folyamatát és az Országgyűlés részére február 9-én benyújtásra került az MLI kihirdetéséről szóló törvényjavaslat.

A törvényjavaslat alapján Magyarország 74 adóegyezménye módosul majd az MLI választott rendelkezéseivel, amennyiben minden érintett partnerország kihirdeti az MLI alkalmazását. A vonatkozó törvényjavaslat február 22-én elfogadásra is került – mondta el dr. Póczak Ferenc, a Deloitte adóosztályának partnere.

Az MLI hatálybalépésének időpontját a külügyminiszter fogja az MLI rendelkezései alapján megállapítani. A módosított adóegyezmények alkalmazásának kezdeti időpontja eltérő lesz, tekintettel arra, hogy az MLI hatályba lépésének időpontja az egyes partnerállamok tekintetében más és más. Az MLI speciális szabályai alapján azonban várható, hogy a módosítások 2022-ben már alkalmazandók lesz azon partnerállamokkal kötött adóegyezmények esetében, ahol az MLI már hatályba lépett.

Magyarország az adóegyezmények módosítása tekintetében többnyire az OECD által meghatározott minimum követelményeket választotta. Ennek következtében radikális változások nem várhatók a Magyarországot is érintő nemzetközi adózási kérdésekben annak ellenére, hogy nagyszámú kétoldalú egyezmény módosul.