A jogsértést legjobb megelőzni és elkerülni, ám ha mégis bekövetkezik, akkor a vállalkozásnak versenyfelügyeleti eljárásban kell tisztázni a felelősségét, melynek a vége súlyos büntetés is lehet. Vannak olyan esetek, amikor a jogsértést más módon is kiküszöbölheti a cég, olyan vállalással, amit a vásárlók a mindennapokban is közvetlenül, rövid időn belül élvezhetnek – írt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) figyelemfelhívásáról a Magyar Nemzet.

Az egyes eljárások során módosulhatnak a bírságkiszabás, kötelezettségvállalás feltételei.

A GVH leszögezte: legfőképpen arra törekszenek, hogy hatósági iránymutatást kapjanak az eljárás alá vont vállalkozások azokról az esetekről és feltételekről, amikor együttműködést is el tudnak fogadni a részükről – ilyen a tevőleges jóvátétel felajánlása.

A hatóság példaként említi: így valósulhatott meg a pandémia idején a Tesco országos webáruházas házhozszállítási szolgáltatása több mint négyszázmillió forintos befektetéssel. „A GVH-ban zajló korszakváltás másik ékes példája a Spar 1,7 milliárd forintos kötelezettségvállalása, mely a magyar helyi termelők piacra jutását segítő hároméves program” – fogalmaztak.

A hivatal szerint a hasonló jóvátételi programok előnye az is, hogy a hosszas bírósági jogviták helyett elősegítik a versenyhatósági eljárások gyorsabb lezárását, de az is fontos, hogy ezek a fejlesztések, programok hozzájárulnak a nemzetgazdaság növekedéséhez, új munkahelyek teremtésével.

„A különböző együttműködések vállalásával a jogsértésen tetten ért cégek is jobban járhatnak, hiszen mérsékelhetik a magatartásukkal összefüggő bírságfenyegetettséget, vagy a teljes bírság elengedésében részesülhetnek” – emelte ki a hivatal, megállapítva, hogy ezekkel a vállalásokkal a cégek kifejezhetik az elköteleződésüket a jövőben a fair verseny mellett.

A fogyasztói érdekekből ugyanakkor nem engedhetnek, ezért a GVH világosan meghatározza, hogy a tevőleges jóvátétel mely esetekben fogadható el.

„A nemzeti versenyhatóságnak figyelemmel kell lennie arra, hogy a döntései kellő szigorral bírjanak, így a jövőben másokat is elrettentsenek a jogsértésektől” – húzták alá.

Mozgalmasan telik az újraindulás időszaka a hatóságnak. Arról is hírt adtak, hogy tudomásukra jutott: egy sportvállalkozások érdekképviseletét ellátó országos szövetség ajánlott minimálárakat vezetne be azért, hogy tagjai elkerüljék a gazdaság újranyitásával együtt járó éles árversenyt.

A versenyhatóság felhívta a szövetség figyelmét arra, hogy az ilyen magatartás a versenykorlátozást tiltó szabályokba ütközhet, ezért célszerű önkéntesen felhagyni a tervezett gyakorlattal. Egyúttal közölték: kiemelten figyelnek minden olyan magatartást, amely a felmerülő többletterhek egy részét összehangolt árazás útján próbálja meg a fogyasztókra hárítani, az ilyen jellegű összejátszások ugyanis kartellnek – szigorúan tiltott, súlyos társadalmi károkat okozó versenykorlátozó megállapodásnak – minősülhetnek.