Bár a javaslat általános indoklása szerint az új szabályozás „az eddigi tapasztalatok és a Kúria által megfogalmazott felvetések figyelembevételével” készült, a lap információi szerint a tervezetet a bírósági szervezettel nem egyeztette a kormány. Erre utal, hogy az Országos Bírói Tanács (OBT) legutóbbi, november 4-i ülésén úgy döntött, levélben fordul az igazságügyi miniszterhez azért, hogy a bírósági szervezetrendszert, a bírák és az OBT jogállását is érintő törvények módosítását kezdeményező minisztériumi előterjesztések kapcsán „az OBT részére biztosítson lehetőséget észrevételek előterjesztésére”.

A lap szerint a benyújtott tervezet átírja az amúgy idén hatályba lépett jogegységi panaszeljárás szabályait. Ismert, egy tavaly év végén elfogadott salátatörvényben a kormány megerősítette a Kúria jogegységesítő szerepét és új jogorvoslati formaként létrehozta a jogegységi panaszeljárás intézményét. A Kúria döntéseinek jogértelmezése 2020. április 1-től az alsó fokú bíróságok, 2020. július 1-jétől pedig a Kúria ítélkező tanácsai számára is kötelező, az eltérést a Kúria döntéseitől a bíróságoknak indokolniuk kell, eltérés esetén pedig a bírósági határozat jogegységi panasszal támadható meg.

Dr. Baka András, a Legfelsőbb Bíróság 2011-ben jogellenesen eltávolított elnöke, a Kúria idén nyugdíjba vonult bírája a Magyar Narancsnak – még a fenti törvénytervezet ismerete nélkül – azt mondta a közelmúltban: „a jogegység örve alatt egy teljesen új eljárást hoztak létre a Kúrián, ami az alsóbb szintű bíróságokra is jelentős hatással lesz, és kőkeményen belenyúl a bírói függetlenségbe.” A volt főbírónak az elmúlt tíz évből nincsenek jó tapasztalatai „az új jogintézményekkel kapcsolatban, szerinte „ezekkel mindig olyan hátsó szándékok jöttek be a bírói szervezetbe, amelyek révén politikai manőverezésre nyílik lehetőség.”

A most beadott módosításoknál is kilóg a lóláb: a jogegységi panasz tanács összetétele a Kúria elnökének kizárólagos döntésén múlik, s ebben semmilyen – amúgy sarkalatos törvényben rögzített – ügyelosztási rend nem köti. A tervezet a jogegységi panasz tanács összetételének, létszámának meghatározását teljesen a Kúria elnökének kezébe adja, még arra sem kell figyelnie, hogy többségben legyenek az adott jogkérdés jogterülete szerinti ügyszakban dolgozó bírák. Dr. Baka András szerint ez utóbbi értelmetlen is, hiszen „a büntető vagy a közigazgatási kollégium aligha tud majd hozzászólni a polgári jogi kérdésekhez, és fordítva”.

A tervezet szerint a Kúria főtitkárának és főtitkár-helyettesének kinevezése az őt kinevező Kúria elnökének mandátumának idejére szól. Ha a Kúria elnökének megbízatása a megbízatási időtartam letelte előtt szűnik meg, a Kúria főtitkárának és főtitkár-helyettesének megbízatása is megszűnik – vagyis kinevezésük nem a szokásos hatéves időtartamra szól. Már ez önmagában aggályos lehet, hiszen a bírósági szervezetben jelenleg egyetlen olyan vezetői pozíció sincs, amely egy másik vezető mandátumához lenne kötve. De ez semmi ahhoz képest, hogy a tervezet újabb, személyre szóló jogszabály-módosítás is tartalmaz, hiszen dr. Varga Zs. Andrásnak, a 2021. január 1-jén hivatalba lépő kúriai elnöknek kedvez, aki rögtön az általa választott főtitkárral és főtitkár-helyettessel kezdheti meg a munkáját.

„A Kúria elnöke a Kúria megválasztott elnökével egyeztetve a megbízatási ideje lejártát legalább 20, de legfeljebb 30 nappal megelőzően kiírja a Kúria főtitkári és főtitkár-helyettesi vezetői tisztségre vonatkozó pályázatot. A Kúria megválasztott elnöke a pályázatokat hivatalba lépését követően haladéktalanul elbírálja” - olvasható a tervezetben, ami ismét egy kifejezetten egyetlen alkalomra és helyzetre írott jogszabály. Jelenleg ugyanis Darák Péter a Kúria elnöke, aki december 31-ig még betölti ezt a tisztséget, de utódját, az alkotmánybíróból - ugyancsak személyre szabott jogalkotással - kúriai bíróvá „avatott” dr. Varga Zs. Andrást már megválasztotta a Ház.

Jelenleg a Kúria főtitkári posztja nincs betöltve, a korábbi főtitkár,dr. Erőss Monika – aki egyébként dr. Varga Judit miniszter anyósa – nemrég pályázati úton elnyerte az OBH elnökhelyettesi tisztségét. A főtitkár-helyettes pedig dr. Suba Ildikó, aki dr. Varga Zs. András hivatalba lépésével vélhetően megválni kényszerül posztjától.