Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért, valamint a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős alelnök (képünkön) így nyilatkozott: „a szociális partnerekkel folytatott konzultációk során megerősítést nyert, hogy átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkakörülményekre van szükség az EU-ban. A javaslat figyelembe veszi azt a kettős célt, hogy kellő rugalmasságot és egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani, ugyanakkor mind a jelenlegi, mind a jövőbeli munkafeltételek melletti biztonságosabbá kell tenni a foglalkoztatást. Ez a javaslat teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti szociális párbeszédek során alkalmazott gyakorlatokat, mivel lehetőséget biztosít a szociális partnereknek a munkakörülményekre vonatkozó új minimumkövetelmények kollektív szerződések útján történő végrehajtására.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos (lenti képünkön) hozzáfűzte: „a javaslat a munkakörülmények átláthatóságának és kiszámíthatóságának javítását szolgálja. A munka világa egy gyorsan változó világ, ahol egyre több nem szokványos típusú munkahellyel és szerződéssel találkozhatunk. Ez azt jelenti, hogy egyre több munkavállalót fenyeget az a veszély, hogy nem érvényesülnek alapvető jogaik, beleértve azt a jogot, hogy tisztában legyenek munkafeltételeikkel. A munkavállalók és a vállalkozások egyaránt nyernek azzal, ha fokozzuk az

átláthatóságot és a kiszámíthatóságot.”

A Bizottság becslése alapján a jelenleg érvényben lévő jogszabályokhoz viszonyítva az új javaslat alapján további 2–3 millió atipikus szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló részesül majd védelemben. Ugyanakkor a javaslat olyan intézkedéseket is előirányoz, amelyek a munkáltatókra háruló adminisztratív terheket hivatottak csökkenteni, például azáltal, hogy lehetőségük lesz a szükséges információk elektronikus úton való benyújtására. Az új szabályok emellett egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a vállalkozásoknak, amelynek köszönhetően kevesebb lesz a joghézag és a belső piacon tisztességesebb lesz a verseny. Az átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkakörülmények fontos szerepet játszanak a munkaerő motivációjának és produktivitásának fokozásában.

Konkrétabban véve a Bizottság a következő intézkedések révén kívánja csökkenteni a munkavállalók nem megfelelő védelmének kockázatát.

A munkavállaló fogalmának az Európai Bíróság esetjogához való igazítása. A jelenlegi szabályok szerint a meghatározások eltérőek lehetnek és így a munkavállalók bizonyos kategóriáit nem tartalmazzák. A Bíróság esetjogában alkalmazott fogalom átvételével biztosítható, hogy az irányelv ugyanazokat a tág értelemben vett munkavállalói kategóriákat fedje le.

Ezzel az irányelv hatálya alá kerülnek olyan foglalkoztatási formák, amelyek jelenleg kiesnek a szabályozások alól. Ide tartoznak a háztartási alkalmazottak, a marginális részmunkaidős munkavállalók vagy a nagyon rövid szerződéssel rendelkező munkavállalók, és a szabályozás az olyan új foglalkoztatási formákra is kiterjesztésre kerülne, mint a behívás alapján való alkalmazás, az utalványrendszerben való foglalkoztatás és a platformokon keresztül való foglalkoztatás.

Annak biztosítása, hogy a jelenlegi helyzettel ellentétben a munkavállalók ne csupán a foglalkoztatás kezdetétől számított két hónap múlva, hanem már az első napon aktualizált és részletekbe menő információkat kapjanak.

Olyan új minimum jogok bevezetése, mint a főként változó munkaidő mellett foglalkoztatottak esetében a kiszámíthatóbb munkához való jog, egy biztosabb foglalkoztatásra való átváltás kérelmezésének lehetősége és a kérelemre való írásbeli válaszhoz való jog vagy a fizetésbe beleszámított kötelező képzéshez való jog.

A végrehajtási és a jogorvoslati eszközök megerősítése, amelyeket igénybe lehet venni abban az esetben, ha a felmerülő nézeteltéréseket nem lehet párbeszéd útján rendezni.

A javasolt irányelvet az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának is el kell fogadnia, majd a tagállamoknak vagy jogszabályok vagy a szociális partnerek által kialakított kollektív szerződések útján végre kell hajtaniuk. A szociális párbeszéd jelentőségének teljes mértékű elismeréseként a szociális partnereknek lehetőségük lesz az irányelv által javasolt minimum jogok finomhangolására, feltéve hogy tiszteletben tartják az irányelv által garantálni kívánt védelem általános szintjét.

Ez a kezdeményezés egyike a tisztességes munkakörülményekről és a növekedésről 2017. november 17-én Göteborgban megrendezett szociális csúcstalálkozón meghirdetett szociális jogok európai pillére végrehajtását célzó bizottsági intézkedéseknek. Konkrétabban véve az irányelv az 5. elv („Biztonságos és rugalmas foglalkoztatás”) és a 7. elv („Tájékoztatás a munkaviszony feltételeiről és védelem elbocsátás esetén”) végrehajtásához járul hozzá.