Előzmény: 2018-ban az Európa Tanács CEPEJ bizottsága az európai ügyvédségről szóló konvenció tárgyalásának kezdetén megemlítette, hogy szükség lenne az európai ügyvédség konzultatív tanácsának megalkotására, hasonlóan a már létező CCJE (bírák) és a CCPE (ügyészek) konzultatív testületének mintájára.

2019 novemberében ismét szóba került ennek a lehetősége és kívánalma az Európa Tanács részéről.

Az elképzelés szerint - miként arról brüsszeli forrásai az Ügyvédfórum.hu-t tájékoztatták - a CCBE egy nem-intézményesített, nonprofit konzultatív testületként képviselné az európai ügyvédséget az Európa Tanács előtt, és erről egy együttműködési megállapodást is kötnének a felek.

Ennek köszönhetően a CCBE az ügyvédséget érintő tárgyalásoknak már a kezdeti szakaszába bevonnák, így közvetlen módon tudna hatást gyakorolni, koherensebb álláspontot tudna hatékonyabban képviselni a döntéshozóknál.

A még tárgyalás alatt álló ügyvédi konvenció tekintetében is megerősítené a CCBE szerepét, jobb láthatóságot, ismertséget, elismertséget jelenthetne egy szorosabb együttműködés reményében.

A jogállami kérdések vizsgálatában a CCBE-nek közvetlen együttműködési lehetősége adódna a Velencei Bizottsággal is, amely az ET tanácsadó szerve.