Dr. Fazekas Sándor elnök úrnak,

Fővárosi Törvényszék

Budapest

Igen Tisztelt Elnök Úr!

Budapesti ügyvédek tájékoztatása nyomán fordulok Önhöz.

2016. október 19-én a Fővárosi Törvényszék dr. Steiner Gábor bíró vezette tanácsa ítéletet hirdetett az ún. "Budapest Airport" ügyben. Az ítélethirdetés során, a meghatalmazott védők nfelé olyan megjegyzést tett, hogy bár "vélhetően igen sok pénzért végzik munkájukat" mégsem vettek észre egy eljárásjogi anomáliát, dacára annak, hogy nem "kutyaütő kirendelt védők".

A nyilvános ítélethirdetésen a sajtó is jelen volt, az ATV tévécsatorna pl. délutáni, 17:45-ös híradójában képpel-hanggal bejátszotta a tanácselnök fenti szavait, így az a nagy nyilvánosság számára közvetítésre került.

A jelen lévő kollegák egyike ismereteim szerint felszólalt és bejelentette tiltakozását. Hivatkozom a 2015. január 1-jén hatály ba lépett Bírói Etikai Kódex 3. cikkelyére. A panaszolt kijelentések egyrészről megalázóak és sértőek, különösen a kirendeléseket vállaló, felkészült és becsületesen dolgozó fővárosi ügyvédekre, másrészt alkalmasak arra, hogy a társadalom tagjaiban általánosító hamis véleményt alakítsanak ki hivatásrendünkrőL

Kérjük, hogy tegyenek intézkedéseket annak érdekében, hogy a bíróság tagjai és a védők között a kölcsönös elismerésen és tiszteleten alapuló munkakapcsolat alakuljon ki, és ilyen kijelentésekre a jövőben senki ne ragadtassa magát.

Mi is így fogunk eljárni.

Nem a bíró fegyelmi felelősségre vonását kérem, hanem azt, hogy kollégáim és a fővárosi ügyvédség kapjon elégtételt, az elégtétel pedig ugyanolyan terjedelemben kapjon nyilvánosságot, mint a fent említett sajnálatos kijelentés.

Budapest, 2016 október 21.

Kollégiális üdvözlettel:

Dr. Réti László