Dr. Fleck Zoltán

A "Kik a jogállam valódi ellenségei" című írásában dr. Fleck Zoltán egyebek mellett úgy vélekedik, hogy nagyon hátraveti a nézetek egyeztetését a tisztázatlanság a jogállam fogalmával kapcsolatban: a tisztán formális, intézmény-centrikus, kiüresített értelmezés dominanciája. Ismert kifejezéssel a rule of law és a rule by law összekeverése.

Utóbbit, ami egyszerűen a jogi eszközzel működő hatalomgyakorlást jelent - állítja a szerző -, bármely autokratikus hatalom sikerrel vetheti be a jogállam tartalmi elemeivel szemben.

Véleménye szerint "súlyos felelősség terheli a rendszerváltás politikai és jogi elitjét, hogy így alakult, nem követhetjük el ugyanezt a hibát. Egy sokkal nehezebb helyzetben, egy új demokratikus rendszerváltás során kell tisztázni, mihez kell ragaszkodniuk a jogállam barátainak".

A cikkben a szerző részletesen kifejti, hogy véleménye szerint hogyan sikerült relativizálni a jogállam fogalmát, és valójában az mit is takar, milyen kapcsolatban áll a jelenlegi kormány a jogállammal, milyen nehézségekkel kell szembenéznie adott esetben egy új többségnek, mit kell szerinte megérteniük az új generációknak?