A nem jogi, hanem ezidáig feltáratlan bírósági érdekességeket bemutató 40 oldalas füzet kiadására az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázata révén volt mód.

A Zalaegerszegi Törvényszéknek ez immáron a harmadik sikeres pályázata: 2014-ben egy bírósági arcképcsarnokkal bővült a korábbi törvényszéki tárlat, 2015-ben pedig kiléptünk a bíróság falai közül és a Zalaegerszegi Törvényszék a Kaposvári Törvényszékkel közösen különleges emléket állított egy tragikus eseménynek. A zalai származású, Zalában örök nyugalomra helyezett dr. Vlasics Antal bírót ugyanis halálos lövés érte munkahelyén, a Marcali Járásbíróságon 1973-ban. A két törvényszék feltárta a bíró életútját, felkutatta az ide vezető eseményeket, valamint nyomon követte a gyilkosságot elkövető Kulcsár Ferenc további sorsát. Mindezt a somogyi törvényszék egy kiadványban foglalta össze, a Zalaegerszegi Törvényszék pedig az OBH támogatása révén, az országban egyedülálló módon síremléket emelt a fiatalon elhunyt bírónak.

A hagyományt folytatva törvényszék a 2016-ban kiírt pályázaton is indult, s a sikeres pályamunkának köszönhetően olyan kiadvánnyal gazdagították a bírósági történelmet, múltat bemutató kötetek sorát, amely jól igazodik a mai kor elvárásaihoz: érdekes, innovatív, egyedi, könnyen és széles körben befogadható, humoros, korosztályok széles körének szól. Ezen felül pedig alkalmas a Nyitott Bíróság program céljainak megvalósítására is.

A kiadvány az 1900-as évek elejétől a II. világháborúig idéz fel különleges bírósági történeteket, amelyek dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság levéltáros végzettséggel is bíró elnökének mélyreható kutatómunkáját dicsérik. Egy-egy történet mellett érdekességek, magyarázatok, történelmi párhuzamok kaptak helyet. Így például kiderül mi köze a zalai focinak a Magyar Országos Véderő Egylethez, megtudhatjuk, mivel foglalkoztak a joggyakornokok, s arra is fény derül, hogy egy Zalaegerszegen tevékenykedő bírát maga Ady Endre is megemlített egykoron…

A leírt történeteket fotókkal illusztrálták. Egy részük saját felvétel, a többség azonban az Országos Bírósági Hivatal engedélye nyomán a Fókuszban a bíróság fotópályázat képanyagából került ki, s - egyetlen kivételtől eltekintve - mind zalai amatőr fotósok alkotása. Egy-egy esetben szükségünk volt más forrásból származó fotókra is. Ebben a Göcseji Múzeum – amellyel együttműködési megállapodásunk is van –, illetve a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár volt segítségünkre. Általuk olyan fotókkal gazdagodott a kiadvány, amely csak az ő állományukban található meg. A kiadvány borítótervét a Zalaegerszegi Törvényszék Bíróságtörténeti munkacsoportjának felkérésére dr. Csejtei Péter bíró készítette, a hátteret pedig Gombás Gabi, a Fókuszban a bíróság pályázat egyik 2016-os pályázata adta.

A kötet sajtónyilvános bemutatója a Zalaegerszegi Törvényszéken volt. A kiadványt dr. Magyar Károly címzetes táblabíró, törvényszéki tanácselnök a Bíróságtörténeti Munkacsoport elnöke és dr. Horváth Zsolt, a kötet történeteit összegyűjtő járásbírósági elnök ismertette az egybegyűltekkel. Előbbi a kiadvány keletkezésének hátteréről, utóbbi pedig a kutatómunkáról tájékoztatta a vendégeket és a sajtó képviselőit.

A kiadvány korlátozott példányszámban áll rendelkezésre, de több kötetet eljuttattak a megye könyvtáraiba, iskoláiba, de a zalaegerszegi Tourinform irodában is hozzáférhető.