Közleményükben emlékeztettek: a 2006. évi X. törvénnyel életre hívott vállalkozási forma célja, a hagyományos profitszerzésen felül, a szövetkezeti tagok által kitűzött különböző közösségi igények (oktatási, kulturális, szociális, foglalkoztatási stb.) kielégítése. Elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok (inaktívak, romák, fogyatékkal élők stb.) segítése és gazdasági aktivitásuk növelése áll ezen vállalkozások működésének a középpontjában.

Míg 2015-2016-ban évente közel 500 új szociális szövetkezetet jegyeztek be, addig 2017-ben már csak 304-et, tavaly pedig mindösszesen 50-et. Ezzel párhuzamosan a vizsgált időszakban drasztikusan megugrott a megszűnések száma. 2018-ban már több mint 300 szociális szövetkezet „húzta le a rolót”. Jelentős a gazdaságilag inaktív, illetve a pénzügyi beszámolót le nem adott szövetkezetek száma is.

Bizakodásra csak a CFI és az árbevétel vizsgálata adhat okot, hiszen a szociális szövetkezetek összárbevétele évről-évre egyenletesen növekszik. 2017-ben már 27 milliárd forint felett járt az ilyen vállalkozási formában működő gazdasági szereplők nettó árbevétele.

A cégfluktuációs index (CFI) alakulása, amely az adott időszak alatt megszűnt és az újonnan alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez, az mutatja, hogy ha lassan is, de csökkent a turbulencia. A 2015-ben mért 22,9% rendkívül magas volt az országos átlaghoz viszonyítva, ez 2018-ra 12,5%-ra mérséklődött.

A szociális szövetkezetek árbevételének mindig jelentős részét tették ki az uniós pályázati források. Ennek oka, hogy a kevés tőkével és zömmel hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó szövetkezeti tagokkal működő szociális szövetkezetek csak ilyen forrásokból tudták a gazdasági tevékenységük beindításához szükséges infrastrukturális és eszközpark beruházásaikat megfinanszírozni. Többségük számára a banki hitelezés vagy elérhetetlen, vagy túl költséges.

2017-ben a szociális szövetkezetek 97 darab projektjükre összesen 4 288 199 846 Ft támogatást nyertek, ami az ugyanebben az évben elért összárbevételük 15,6%-át tette ki. Tavaly pedig 95 nyertes projektre 3 694 174 887 Ft támogatást szereztek meg.

Az OPTEN cégadatai azt mutatják, hogy a sokszor átgondolatlan üzleti modellre alapított szövetkezetek ideje lejárt, csak a valós piaci igényeket felismerő és kiszolgáló, valamint az uniós és egyéb forrásokat sikeresen felhasználó szociális szövetkezeteknek van jövője - mondta Hantos Zoltán, az Opten Kft. projektmenedzsere.