Az üggyel kapcsolatos korábi közleményünk ide kattintva olvaható:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A Magyar Jogász Egylet elnöksége - miként azt a nagymúltú hazai szakmai szervezet honlapján hírül adták - a július 2-iki ülésén döntött az időpontról és a helyszínről.

A határozatok itt tekinthetők meg.

Idén: távszavazásos döntéshozatalra került sor. Az eljárás eredményes (határozatképes) volt. A Küldöttgyűlés a határozati javaslatokat 96-97%-os többséggel elfogadta.

Az eljárás alapját képező határozattervezetek itt olvashatóak.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Mint korábban megírtuk:

  A jelölőbizottság döntését az elnöki posztra vonatkozóan a testület 2020. április 6-án megküldött jegyzőkönyve a következőképpen foglalja össze:

  "Az elnök kérdésére a telefonkapcsolatban lévő tagok egybehangzóan döntöttek úgy, hogy a beérkezett javaslatok figyelembevételével a bizottság nem többes, hanem egyes jelölést tesz a tisztújító közgyűlésnek.

  Ezután ugyancsak egybehangzóan döntöttek úgy, hogy az MJE elnökének dr. Trócsányi Lászlót javasolják. A konferencia berekesztését követően de. 11.30 órakor jelentkezett az elnök telefonvonalán dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin tag, akivel az elnök ismertette a bizottság mindkét döntését. Az ülésről távolmaradt tag mindkét döntéssel egyetértett.

  Ezt követően az elnök az eseti választási szabályzat 3.7. pontja alapján telefonon tájékoztatta dr. Trócsányi Lászlót a bizottság döntéséről, majd felkérésére dr. Trócsányi László akként nyilatkozott, hogy az MJE elnöki posztjára történt jelölését elfogadja.

  Dr. Spitz János, a jelölőbizottság elnöke"