A Magyar Jogász Egylet (MJE) korábbi elnöke, dr. Sárközy Tamás halála folytán az MJE elnöksége 2020. február 26-án eseti választási Szabályzatot fogadott el az elnöki tisztségnek a választási ciklus végéig történő betöltésére - adta hírül közleményében a Magyar Jogász Egylet elnöksége által választott eseti jelölőbizottság.

A Szabályzat az MJE honlapján itt tekinthető meg. Az elnökség megválasztotta a jelölőbizottságot, amely feladatát április 2-án elvégezte. A Jelölőbizottság tagjai: dr. Spitz János elnök, dr. Fülöp László, dr. Gottlieb László, dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin, dr. Törőcsikné dr. Görög Márta.

Az eseti Választási Szabályzat 3.7. pontjában foglaltaknak eleget téve a jelölőbizottság intézkedett a jelölés közzétételéről.

A jelölőbizottság döntése

A 2020. április 6-án megküldött jegyzőkönyv a döntést a következőképpen foglalja össze:

"Az elnök kérdésére a telefonkapcsolatban lévő tagok egybehangzóan döntöttek úgy, hogy a beérkezett javaslatok figyelembevételével a bizottság nem többes, hanem egyes jelölést tesz a tisztújító közgyűlésnek.

Ezután ugyancsak egybehangzóan döntöttek úgy, hogy az MJE elnökének dr. Trócsányi Lászlót javasolják. A konferencia berekesztését követően de. 11.30 órakor jelentkezett az elnök telefonvonalán dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin tag, akivel az elnök ismertette a bizottság mindkét döntését. Az ülésről távolmaradt tag mindkét döntéssel egyetértett.

Ezt követően az elnök az eseti választási szabályzat 3.7. pontja alapján telefonon tájékoztatta dr. Trócsányi Lászlót a bizottság döntéséről, majd felkérésére dr. Trócsányi László akként nyilatkozott, hogy az MJE elnöki posztjára történt jelölését elfogadja.

Dr. Spitz János, a jelölőbizottság elnöke"

Az elnökjelölt életrajza

amint az a MJE honlapján olvasható:

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ a Mádl Ferenc Intézet tiszteletbeli elnöke

Végzettség:

 • 1980 Jog- és államtudományi doktorátus, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar
 • 1985 Jogi szakvizsga
 • 1991kandidátus
 • 2000 habilitáció

Szakmai és oktatási tevékenység:

 • 1980-1981jogi szakkönyvtáros, Országgyűlési Könyvtár
 • 1981-1988 tudományos segédmunkatárs majd munkatárs, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet,
 • 1989-különböző tisztségek a kar vezetésében, ÁJTK, Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
 • 2000-egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
 • 2004-Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet igazgatója, IEP Lille partnerség, Senghor Egyetem partnerség, magyar nyelvű nemzetközi tanulmányok BA és MA szak (SZTE)
 • 2007-2009 Jean Moulin Lyon 3 Egyetem Jogi Karának vendégprofesszora, a Louvain-i Katolikus Egyetem vendégoktatója
 • 2014-2018 kutató professzor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • 2018-kutató professzor, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai életút

 • 1985-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja
 • 2000-2004 nagykövet (Belgium, 2003-ig Luxemburg is)
 • 2000-2004 és 2007-től praxisát szüneteltető ügyvéd
 • 2004-2007 Budapesti Ügyvédi Kamara Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
 • 2007-2010 alkotmánybíró
 • 2010-2014 nagykövet (Franciaország)
 • 2014-2019 igazságügyi miniszter
 • 2019-2020-képviselő, Európai Parlament
 • Mádl Ferenc Intézet tiszteletbeli elnöke

Szervezetben való képviselet

 • 2005-2013 Európa Tanács Velencei Bizottság póttagja
 • 2014- Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnöke
 • 2015- European Public Law Organization Board tagja
 • 2018- Acta Humana szerkesztő bizottságának elnöke

Elismerések

 • 1996 Palmes Académiques (francia kormánykitüntetés)
 • 2002 II. Leopold Főtiszti Kereszt (belga állami kitüntetés)
 • 2005 Pro Universitate díj (SZTE)
 • 2005 Eötvös Károly díj (Budapesti Ügyvédi Kamara)
 • 2016 Doctor Honoris Causa – (UNE – Ungvár)
 • 2018 Doctor Honoris Causa – (Miskolci Egyetem)
 • 2018 Csongrád megye díszpolgára
 • 2018 Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztje
 • 2019 Libanoni Köztársaság Nemzeti Cédrus Rend Parancsnoki fokozata

Nyelvismeret

 • francia, angol

A MJE közgyűlése idén kivételesen távszavazással dönt

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 3. § szerint a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak meghatározott alapos indokkal kerülhet sor, melyeket a rendelet 4. § (1) bekezdése sorol fel. A küldöttgyűlés megtartása nem tartozik bele

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés szerint a jogi személy döntéshozó szervének határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet.

A Rendeletnek megfelelően a távszavazás módját a 2020. április 16-án kihirdetett vezető tisztségviselői rendelkezés szabályozza.

Elnökségünk a 2020. április 30-án eredményessé vált döntéshozatali eljárásával a küldöttgyűlés távszavazás útján történő lebonyolítása mellett döntött.

A távszavazás 2020. május 7-én 13 órakor indult és május 22-én éjfélkor zárul. A szavazásra jogosultak meghívása e-mailben és a területi szervezetek elnökei útján történt.

A MJE döntést igénylő határozatairól ide kattintva olvashatók részletek.

(Címfotó: Panpress)