Az 1/2020 (IV.23.) számú KK vélemény kitér egyebek mellett a közigazgatási jogvitákban alkalmazott eljárási határidők érvényesülésére és számításuk módjára.

A kollégiumi vélemény szerint:

1. A 2020. március 15. és április 15. napja között lejáró eljárási határidők 2020. április 30. napjáig meghosszabbotak. Az eljárás félbeszakadása esetén a határidő számítására eltérő szabályok vonatkoznak.

2. A keresetindítási határidő a veszélyhelyzet miatt nem hosszabbodik meg.

3. Ha az eljárási cselekmény lefolytatása olyan személyes közreműködést igényel, amely a veszélyhelyzet miatt nem foganatosítható, az eljárási cselekmény akadályának elhárultáig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele.

4. A 2020. március 11. napjának 15 órájától 2020. március 15. napjának 15 órájáig lejárt határidők esetében az általánostól eltérő határidő számításra kerülhet sor.

A kollégiumi vélemény teljes szövege a Kúria honlapján olvasható.