Weöres Sándor:

Gnómák - A boldogságról

A kis jércét nem irígylem én,

amikor kapar az udvar szemetén.

Irígylem a kotlóst: lázban, egyedül

az áthevülő tojásokon ül

s a változás titka körülkerengi.

A boldogság útszéli szemét,

szedhet eleget, ki lenyújtja kezét,

az érlelő kínt kell megérdemelni.


A gondolat itt, ott, mindenütt

élő szövetet bont és sebet üt.

Ha sokallod mennyi rajtad a seb,

fuss, mint a háromlábu eb,

fuss vissza, míg nem késő visszamenni.

A boldogság útszéli szemét,

szedhet eleget, ki lenyújtja kezét,

az érlelő kínt kell megérdemelni.


A gnóma - görög gnomé, "felismerés, megérzés, ítélet, vélemény" - eredeti jelentésében ókori görög műfaj: irodalmi forrásból merített és átélt helyzetekre idézetként alkalmazott tömör fogalmazású életbölcsesség, szállóige. Latin megfelelője a szentencia. A közmondás népi, és képi jellegével szemben filozófiai jellegű szemléletből indul ki, és retorikai, logikai eszközökkel él. A gnóma műfaji fogalma a Kr. e. V. században alakulhatott ki. A legősibb gnómagyűjtemények: Hippokratész orvosiskolájának gyűjteménye Knidoszi gnómák címen, és Démokritosz Gnómái. A középkor, a reneszánsz és a felvilágosodás is kedvelte a gnómát, de már nem csupán az irodalmi forrásokból merített életbölcsességet tekintették annak. (Forrás: enciklopedia.fazekas.hu)