Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. decemberi módosításával egy új szereplő lépett be az energiahatékonysággal összefüggő szervezetrendszerbe, az energetikai szakreferens. Szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az őt alkalmazó gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki - a végzettségi és egyéb feltételek mellett - teljesítette az energetikai auditori vizsgát.

A Magyar Mérnöki Kamara mint az energetikai auditorok és szakreferensek vizsgázatásában közreműködő szervezet, saját hatáskörben - önkéntességi alapon - létrehozott egy nyilvántartást a Kamaránál sikeres energetikai auditori vizsgát tett személyekről egy, akik így szakferensként megkereshetők, igénybe vehetők.

A forrás ide kattintva érhető el.